Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleZáložky pohledůDetekcePorovnat detekce s evidencíIdentifikovatelné komponenty Skip Navigation Links.


Identifikovatelné komponenty

V tabulce jsou zobrazeny detekované identifikační komponenty počítače a k nim odpovídající objekty nalezené v evidenci.
Pokud je objekt, odpovídající komponentě v detekci, nalezen ve stromu objektů jiného počítače, je před záznamem výstražná ikona. Tento stav informuje o tom, že došlo k přemístění komponenty do jiného počítače a tato operace nebyla zanesena do evidence.

  • Podrobnosti - zobrazit podrobnosti o rozdílech mezi detekcí a počítačem vybraným v seznamu.
  • Přesunout detekci na počítač - přesunout detekci na počítač vybraný v tabulce.
    Poznámka:

    Tato funkce se používá zejména v případech, kdy přejmenujete počítač v síti a zapomenete tento úkon zanést do evidence. Jelikož se počítače detekují na základě jména počítače v síti, dojde k situaci, kdy pořízená detekce neodpovídá počítači v evidenci. Přesuňte detekci ke správnému počítači a přejmenujte počítače v evidenci tak, aby jejich jména odpovídala skutečnému stavu v síti. Na přejmenování použijte funkci Přejmenovat počítač z kontextové nabídky na objektu počítač ve stromu objektů.
  • Nastavení - upravit nastavení identifikovatelných komponent pro detekci.
  • Detekce je přiřazena počítači - zobrazuje počítač, kterému je detekce přiřazena.
  • Podrobnosti - zobrazit podrobnosti o rozdílech mezi detekcí a přiřazeným počítačem v evidenci.
Upozornění:
Pokud vyměňujete komponenty počítače, které se používají jako identifikační, zapište odpovídající operace také do evidence. Tím se vyhnete pozdějším komplikacím při detekci.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.