Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Nový požadavek ze zprávy

  • Žadatel - vyberte žadatele za kterého chcete požadavek založit.
  • Neregistrovaný uživatel - v případě, že chcete založit požadavek za žadatele který v SD neexistuje, vyberte tuto možnost a vyplňte kontaktí údaje žadatele.
  • Služba - vyberte službu do které má být požadavek vytvořen.
  • Název požadavku - zadejte název požadavku
  • OK - potom stiskněte toto tlačítko, které vytvoří nový požadavek.
Poznámky:
V případe že vytářite požadavky z více zpráv, pole Název požadavku se nezobrazí a při žadatelovi se zobrazí volba Odesílatel zprávy.
Volbu Odesílatel zprávy vyberte v případe, chcete-li vybrat odesílatele zprávy jako žadatele požadavku.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.