Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management CollectorAkceObecné Skip Navigation Links.


Nastavení - Obecné

Možnosti:

 • Databáze
  • Nastavit připojení - připojení k databázi pro Collector.
  • Timeout připojení databáze (s) - zadejte timeout pro práci s databází v sekundách. Výchozí hodnota je 300s.
 • Spuštění
  • Spustit jako aplikaci po přihlášení uživatele - zapnutím této volby se Collector zaregistruje k automatickému spuštění po přihlášení uživatele na počítač.
 • Protokol
  • Zapisovat události do protokolu - zapněte, pokud chcete generovat protokol o činnosti Collectoru. Protokol se ukládá do protokolu událostí AlvaoCollector.
  • Podrobnost - vyberte podrobnost generovaného protokolu:
   • Stav a chyby - do protokolu se zapisuje pouze pravidelné hlášení o "živosti" detekčního a skenovacího vlákna a také všechny chyby. Tato úroveň je dostatečná pro běžný provoz systému.
   • Střední - navíc se zapisují údaje o provedených detekcích apod.
   • Podrobný - zapisují se podrobné informace o činnosti Collectoru.
    Upozornění:
    Pokud nastavíte podrobnost protokolu do souboru na úroveň Podrobný, Collector bude generovat do LOG souboru velké množství dat a rychlost detekcí bude velmi zpomalena. Nastavení na úroveň Podrobný proto doporučujeme používat pouze při hledání problémů a v běžném provozu jej vůbec nedoporučujeme používat.
  • Zapisovat stav živosti (heartbeat) detekčního a skenovacího procesu s periodou (hodiny) - zadejte interval v hodinách, po kterém se bude do protokolu zapisovat stav "živosti" detekčního a skenovacího vlákna. Tyto hlášení slouží pro kontrolu správné funkčnosti těchto vláken a zapisují se do protokolu vždy, pro jakoukoliv nastavenou podrobnost.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.