Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaAsset ManagementNastaveníPodepisování dokumentů přes webŠablona zprávy Skip Navigation Links.


Šablona zprávy

Okno umožňuje definovat obsah odesílaných zpráv a upozornění odesílaných v souvislosti s podepisováním dokumentů přes web.

Možnosti:

  • Předmět - zadejte předmět e-mailu.
    • Vložit proměnnou - vyberte z nabídky proměnnou, kterou chcete vložit do předmětu na pozici kurzoru (více v tabulce níže).
  • Text zprávy - zadejte text e-mailu.
    • Vložit proměnnou - vyberte z nabídky proměnnou, kterou chcete vložit do textu zprávy na pozici kurzoru (více v tabulce níže).

V předmětu či textu e-mailů můžete použít následující proměnné. Nabídka proměnných závisí na tom, zda se jedná o zprávu příjemci nebo upozornění příjemci, předávajícímu technikovi nebo týmu.

Proměnná Význam
[$Date$] Datum vystavení dokumentu.
[$FromAlertDays$] Počet dnů, po kterých je odesláno upozornění předávajícímu technikovi.
[$FromPersonName$] Jméno předávajícího technika.
[$MyDocumentsURL$] Odkaz na stránku ALVAO WebApp s dokumenty uživatele.
[$NotConfirmedDocuments$] Tabulka uživatelů, kteří ještě nepodepsali dokument, ve tvaru:
Datum předání Uživatel Předávající Dokument
30.11.2014 Mirek Veselý Jan Chalupa PP01189.pdf
2.12.2014 Veronika Vlídná Jan Chalupa PP01190.pdf
[$TeamAlertDays$] Počet dnů, po kterých je odesláno upozornění týmu.
[$Text$] Text (poznámka k dokumentu).
[$ToAlertDays$] Počet dnů, po kterých je odesláno upozornění příjemci.
[$ToPersonName$] Jméno příjemce.
[$TransferNumber$] Číslo dokumentu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.