Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaVlastní položkyNová vlastní položka Skip Navigation Links.


Nová vlastní položka

Tento formulář slouží k vytvoření nové vlastní položky.

Možnosti:

 • Název vlastní položky - zadejte název vlastní položky, pod kterým se položka bude zobrazovat v aplikaci uživatelům.
 • Pořadí - zadejte pořadí, v jakém se má položka zobrazit ve formulářích. Položky se zobrazují vzestupně podle hodnoty Pořadí. Pokud mají dvě položky stejnou hodnotu Pořadí, jejich vzájemné pořadí bude náhodné.
 • Typ - vyberte z nabídky typ vlastní položky:
  Typ Význam Zobrazení ve formulářích
  bit logická hodnota ano/ne zaškrtávací volba
  int celé číslo textové pole
  float desetinné číslo textové pole
  nvarchar řetězec textové pole
  datetime datum a čas textová pole data a času s výběrem z kalendáře

  Následující pole se zobrazují pouze pro typ nvarchar:

  • Víceřádkový text - zapněte, pokud chcete, aby se ve formulářích zobrazovalo větší vstupní pole pro zadání víceřádkového textu. Pokud je volba vypnutá, zobrazuje se pouze jednořádkové vstupní pole.
   Poznámka:
   Tuto volbu není možné kombinovat se seznamem hodnot.
  • Délka - zadejte maximální délku textu ve znacích, který půjde do položky zapsat.
  • Maximální délka - zapněte, pokud chcete do položky ukládat dlouhé texty.
 • Popis - zadejte popis položky, který se ve formulářích zobrazí uživatelům jako nápověda pro vyplňování položky.
 • Tabulka - vyberte entitu, pro kterou chcete vlastní položku vytvořit:
  Hodnota v nabídce (název tabulky v databázi) Entita
  tHdTicketCust Požadavek
  tPersonCust Osoba
  tAccoutCust Organizace
  tHdSectionCust Služba
  tSlaCust SLA
  LicHistCust Licence
  ProductCust Produkty
 • Sloupec - zadejte název sloupce v databázi, do kterého se bude ukládat hodnota této vlastní položky. Název musí být jedinečný, nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky. Doporučujeme sloupce pojmenovávat v angličtině a dodržovat přislušná doporučení pro pojmenovávání identifikátorů v databázi.
 • Používat seznam hodnot - vlastní položka se bude na formulářích zobrazovat jako textové pole s rozbalovací nabídkou. Po zapnutí této volby naplňte nabídku hodnot příkazem Upravit - Seznam hodnot.
  Seznam je možné použít pouze pro typy nvarchar a int. Do vlastní položky typu nvarchar je možné zapsat i hodnotu, která není uvedena v seznamu hodnot. Hodnoty vlastních položek typu int jsou omezeny pouze na hodnoty uvedené v seznamu hodnot, jinou hodnotu do nich nelze zapsat a při úpravě hodnoty v seznamu hodnot se automaticky změní i hodnota vlastní položky. 
 • Povolit překlad seznamu hodnot – zapněte tuto volbu, pokud chcete, aby se hodnoty ze seznamu hodnot exportovaly pro překlad do dalších jazyků a uživatelům pak zobrazovaly v jejich preferovaném jazyce.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.