Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO AttendanceMěsíční výkaz pracovníka Skip Navigation Links.


Měsíční výkaz pracovníka

Měsíční výkaz pracovníka obsahuje přehled docházky určitého pracovníka za jeden určitý měsíc.

Svůj výkaz si zobrazíte v ALVAO WebApp - nabídka uživatele - Docházka. Pokud nemáte žádný aktivní pracovní úvazek, tento příkaz se vám v nabídce nezobrazuje.

Zápis práce

 1. V panelu příkazů vyberte příkaz Zapsat práci.
 2. Zadejte čas začátku a konce práce.
Poznámka:

Zapsat práci do výkazu můžete jen sobě a svým přímým podřízeným pracovníkům.

Úprava pracovního intervalu

 1. V části Podrobnosti rozbalte detaily pracovního dne.
 2. Klikněte na pracovní interval, který chcete upravit.
 3. Změňte požadované hodnoty pracovního intervalu.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Poznámka:

V jednu chvíli smí být neukončený nejvýše 1 pracovní interval.
Poznámka:

Upravit pracovní interval můžete jen sobě a svým přímým podřízeným pracovníkům.

Odstranění pracovního intervalu

 1. V části Podrobnosti rozbalte detaily pracovního dne.
 2. Klikněte na pracovní interval, který chcete odstranit.
 3. Klikněte na tlačítko Odstranit.
Poznámka:

Odstranit pracovní interval můžete jen sobě a svým přímým podřízeným pracovníkům.

Vložení volna

 1. V panelu příkazů vyberte příkaz Vložit volno.
 2. Vyberte:
  • druh volna
   • nemoc
   • dovolená
   • placené volno
   • neplacené volno
  • v kalendáři datum, pokud přednastavené nevyhovuje
   TIP:

   K dispozici jsou dva kalendáře. V prvním lze vybrat začátek a ve druhém konec volna. Pokud jsou nastaveny na stejný den, volno se vloží jen pro tento den.
  • případně zapište poznámku k volnu
  • a vyberte, zda se jedná jen o půlden.
   Poznámka:

   Do jednoho dne lze vložit jen 1 den nebo 2 půldny volna.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.
Poznámka:

Volno se nevloží v následujících případech:
 • součet volna ve dni a volna, které se má vložit, je větší než 1 den
 • den je státní svátek
 • den je víkend
Poznámka:

Vložit volno můžete pouze svým přímým podřízeným pracovníkům a sám sobě, pokud nemáte žádného přímého nadřízeného.

Odstranění volna

 1. V pracovním dnu, ve kterém je vložené volno, klikněte na Odstranit u volna, které chcete odstranit.
Poznámka:

Odstranit volno můžete jen svým přímým podřízeným pracovníkům a sám sobě, pokud nemáte žádného přímého nadřízeného.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.