Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO MS SCCM ConnectorNastavení MS SCCM Skip Navigation Links.


Nastavení MS SCCM

Hardware Inventory

Některé vlastnosti některých tříd mohou ovlivnit spárování importovaného skenu z SCCM a existujícího počítače v AM (podle nastavení v ALVAO WA – Správa – Asset Management – Nastavení – Identifikace počítačů). Je důležité alespoň tyto vlastnosti sledovat i v SCCM (v tabulce jsou tyto třídy označeny hvězdičkou). Pro úplnost informací o počítačích v AM však doporučujeme sledovat všechny potřebné třídy a vlastnosti, které jsou uvedeny níže.

Nastavte třídy a jejich vlastnosti:

 1. V SCCM přejděte do sekce Administration – Client Settings.
 2. Vyberte používaný profil a z místní nabídky zvolte Properties.
 3. Vyberte záložku Hardware Inventory a klikněte na Set Classes....
 4. Vyberte minimálně tyto třídy a jejich vlastnosti:

  Název třídy (název WMI třídy)
  Seznam vlastností, ...
  1394 Controller (Win32_1394Controller)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  *BaseBoard (Win32_BaseBoard)
  Caption, Description, Name, Manufacturer, Product, Version, SerialNumber
  BitLocker (Win32_EncryptableVolume)
  DeviceID, Drive Letter, Protection Status
  Bus (Win32_Bus)
  Caption, Description, Name, DeviceID
  CDROM Drive (Win32_CDROMDrive)
  Caption, Description, Name, Drive, Manufacturer
  *Computer System (Win32_ComputerSystem)
  Name, Manufacturer, Domain, Caption, Model, Description, SystemType, WakeUpType, UserName, DomainRole, TotalPhysicalMemory
  *Disk Drives (Win32_DiskDrive)
  Caption, Size, InterfaceType, MediaType, Description, Manufacturer, DeviceID, Index
  *Disk Partitions (Win32_DiskPartition)
  Caption, Size, Description, DiskIndex
  Floppy Controller (Win32_FloppyController)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  IDE Controller (Win32_IDEController)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  Installed Applications - (Win32Reg_AddRemovePrograms)
  Product ID, Display Name, Install Date, Publisher, Version
  *Installed Software - Asset Intelligence (SMS_InstalledSoftware)
  PackageCode, ProductName, InstallDate, InstalledLocation, InstallSource, Language, ProductID, ProductVersion, Publisher, UninstallString, VersionMajor, VersionMinor
  Keyboard (Win32_Keyboard)
  Caption, PNPDeviceID, Description, Name
  Logged On User (Win32_LoggedOnUser)
  Antecedent, Depoendent
  *Logical Disk (Win32_LogicalDisk)
  Caption, FileSystem, VolumeSerialNumber, Size, FreeSpace, Compressed, Description, DriveType
  Logon Session (Win32_LogonSession)
  Caption, Description, Name, LogonId, LogonType, StartTime
  Modem (Win32_POTSModem)
  Caption, PNPDeviceID, Description, Name, DeviceType, AttachedTo
  *Network Adapter (Win32_NetworkAdapter)
  Caption, Name, MACAddress, AdapterType, DeviceID, Description, Manufacturer
  *Network Adapter Configuration (Win32_NetworkAdapterConfiguration)
  Caption, Description, IPAddress, IPSubnet, IPEnabled, DNSServerSearchOrder, DHCPEnabled, Index, ServiceName
  *Operating System (Win32_OperatingSystem)
  Caption, Description, CSDVersion, Version, Organization, RegisteredUser, InstallDate, Manufacturer, SystemDirectory, SerialNumber, OSLanguage
  Parallel Port (Win32_ParallelPort)
  Caption, Description, Name
  *PC BIOS (Win32_BIOS)
  Caption, Description, Name, Manufacturer, SMBIOSBIOSVersion, Version, SerialNumber
  PCMCIA Controller (Win32_PCMCIAController)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  *Physical Media (Win32_PhysicalMedia)
  Caption, Name, Description, SerialNumber, Tag
  *Physical Memory (Win32_PhysicalMemory)
  Caption, Description, Name, Version, Manufacturer, Capacity, DeviceLocator, SerialNumber, DataWidth, Speed, FormFactor, MemoryType, TypeDetail
  *Physical Memory Array (Win32_PhysicalMemoryArray)
  Caption, Description, Name, MaxCapacity, MemoryDevices
  *PNP Device Driver (Win32_PnpEntity)
  Caption, Description, Manufacturer, PNPDeviceID, Service
  Pointing Device (Win32_PointingDevice)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  Printer Device (Win32_Printer)
  Caption, Description, Name, PortName, PNPDeviceID
  *Processor (SMS_Processor)
  Caption, Description, Name, MaxClockSpeed, ProcessorId, Version, SocketDesignation, Manufacturer, NumberOfLogicalProcessors, NumberOfCores
  SCSI Controller (Win32_SCSIController)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  Serial Ports (Win32_SerialPort)
  Caption, Description, Name
  *Sound Devices (Win32_SoundDevice)
  Caption, Description, Name, Manufacturer
  System Enclosure (Win32_SystemEnclosure)
  Caption, ChassisTypes, Description, Name
  Uninterruptible Power Supply (Win32_UninterruptiblePowerSupply)
  Caption, Description, Name, UPSPort
  USB Controller (Win32_USBController)
  Caption, Description, Name, Manufacturer, PNPDeviceID
  *Video Controller (Win32_VideoController)
  Caption, AdapterRAM, VideoModeDescription, CurrentRefreshRate, MaxRefreshRate, Monochrome, Description, PNPDeviceID
  Volume (Win32_Volume)
  DeviceID, Capacity, Caption, Compressed, Description, DriveLetter, DriveType, FileSystem, FreeSpace, Name, SerialNumber
  *WmiMonitorId (WmiMonitorId)
  Active, UserFriendlyNameLength, UserFriendlyName, ManufacturerName, InstanceName, SerialNumberID
  Poznámka: Třída je umístěna v namespace "root\wmi"
  *WmiMonitorBasicDisplayParams (WmiMonitorBasicDisplayParams)
  Active, InstanceName, MaxHorizontalImageSize, MaxVerticalImageSize
  Poznámka: Třída je umístěna v namespace "root\wmi"

Pokud se v seznamu některá z uvedených tříd nevyskytuje, pravděpodobně ji nemáte přidanou v profilu Default Client Settings. Pro přidání nové třídy do seznamu použijte následující postup:

 1. V Client Settings vyberte profil Default Client Settings a opět přejděte do Properties - Hardware Inventory - Set Classes….
 2. Zvolte Add… a následně Connect…
 3. Zadejte název počítače a WMI namespace, kde chcete třídy hledat.
  Poznámka:
  Všechny výše uvedené třídy lze nalézt v namespace „root\cimv2“, pokud není u třídy uvedeno jinak.
 4. Zapněte volbu Recursive a zvolte Connect.
 5. Po chvíli se zobrazí výčet tříd nalezených v daném namespace, kde vyhledejte požadovanou třídu, zapněte ji a zvolte OK.
 6. Nyní můžete upravit svůj používaný profil a zapnout v něm přidanou třídu i s jejími vlastnostmi.

Software Inventory

Pro evidování software na počítačích v SCCM je třeba nastavit sledování exe souborů na discích uživatelů.

Toto nastavení proveďte v:

 1. V SCCM přejděte do sekce Administration – Client Settings.
 2. Vyberte používané nastavení a z místní nabídky zvolte Properties.
 3. Vyberte záložku Software Inventory a klikněte na Set Types.
 4. Pokud ještě v seznamu nemáte položku *.exe, přidejte ji. Vyberte prohledávané umístění, a zda prohledávat i podsložky. Volitelně lze nastavit sledování komprimovaných souborů, a souborů ve složce Windows.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.