Skip Navigation LinksALVAO 10.3Rozšiřující modulyALVAO User Activity MonitoringImplementaceInstalaceALVAO Server - ruční instalace Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


ALVAO Server - ruční instalace

Admin

Instalace programu ALVAO Admin je popsána v knize ALVAO Asset Management.
Dále je potřeba provést následující kroky pro nastavení komunikace mezi Serverem a Agenty:

 1. Nastavte hodnoty pro komunikaci mezi Agenty a Serverem v Adminu pomocí příkazu Spravovat – Asset Management - Monitoring – Nastavení - záložka Připojení.
 2. Do pole Adresa Monitoring portálu zadejte URL serveru, kde poběží ALVAO Monitoring Portal, například https://app.alvao.cz/Monitoring.
 3. V části Způsob ověření zvolte požadovanou možnost. V případě použití ověření heslem se musí toto heslo shodovat s heslem vloženém při instalaci agentů (nastavení je probráno níže).

Portál

Portál je webové rozhraní, přes které je možné sledovat aktivity uživatelů.

Návod k instalaci

 1. Ujistěte se, že na počítači, kde chcete provozovat portál, je nainstalován intranetový server IIS.
 2. Pokud chcete používat Portál na počítačích s IIS verze 7, před samotnou instalací je nutno ověřit, zda je nainstalována Kompatibilita správy IIS 6.
 3. Doporučujeme instalaci vlastního fondu aplikací ALVAO AppPool .NET 4.0 na IIS – návod zde. Tento krok není k běhu aplikace nezbytně nutný, ale významně ovlivňuje rychlost načítání webového portálu. Pokud nechcete vytvářet ALVAO AppPool .NET 4.0, pokračujte krokem 4.
 4. Přihlaste se jako administrátor a spusťte instalační balíček AlvaoMonitoringPortal.msi.
 5. Při instalaci vyberte fond aplikací ALVAO AppPool .NET 4.0. Pokud jste si v kroku 3 tento fond nevytvořili, vyberte .NET v4.5.
 6. Instalátor vytvoří složku na disku (<InetPub>\wwwroot\Monitoring) a také virtuální adresář v IIS (Monitoring).

Konfigurace portálu

Pro správnou funkčnost portálu je nutné nastavit ověřování uživatelského přihlašování. Portál podporuje integrované ověřování systému Windows nebo ověřování pomocí formulářů. Nastavte požadovaný druh ověřování v IIS. Doporučujeme použít integrované ověřování systému Windows.

Dále je nutné nastavit správné připojení k SQL databázi Monitoringu. Otevřete Správce IIS a vyberte aplikaci Monitoring. V nastavení klikněte na ikonu Připojovací řetězce, klikněte na řetězec Db; a nastavte správnou cestu k SQL serveru, kde jste již dříve vytvořili databázi pomocí programu Admin (přednastaveno je localhost a databáze Alvao). Můžete použít například localhost\SQLEXPRESS pro SQL server a Alvao pro databázi.

Konfigurace portálu je uložena v souboru Web.config v adresáři portálu. Je možné jej upravovat i ručně editací tohoto souboru.

Povolení přístupu IIS do databáze

Nyní je potřeba povolit IIS serveru přístup do databáze. Pomocí aplikace SQL Server Management Studio (Express), která je součástí instalace SQL Serveru, ve složce Security - Logins povolte přístup pro účet NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (pokud jste si v kroku 3 tento fond nevytvořili, povolte přístup pro IIS APPPOOL\.NET v4.5) do databáze alvao s oprávněními public, db_datareader a db_datawriter. V případě, že je při pokusu o přihlášení na portál zobrazeno chybové hlášení informující o problému s otevřením databáze, tak pro zobrazený účet povolte přístup ve složce Security - Logins na SQL serveru.

Server

Server je centrální služba, která provádí vyhodnocení dat z klientských PC. Dále provádí stahovaní dat z agentů v případě, že jsou na klientských PC stále nainstalovány starší verze agentů. Server se nainstaluje jako služba, je ale možné ho spouštět i jako aplikaci.

 1. Spusťte instalační balíček AlvaoMonitoringServer.msi.
 2. Instalátor nainstaluje Monitoring Server do složky %Program Files%\ALVAO\Monitoring Server.
 3. Jděte např. v průzkumníku do této složky a soubor "MonitoringServer.exe.config" otevřete v Poznámkovém bloku. V řádku:
  <connectionStrings>
     <add name="Db" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=Alvao; Max Pool Size=2000; Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
  </connectionStrings>

  nastavte připojení na databázi. Připojovací řetězec má stejný formát jako v souboru Web.config v nastavení Portálu.
 4. V případě, že na některých klientských PC budou běžet starší verze ALVAO Monitoring Agent než je verze 6.0 SP2, na následujícím řádku změňte hodnotu "False" na "True":
  <setting name="LegacyMode" serializeAs="String">
     <value>False</value>
  </setting>
 5. Po instalaci je služba ALVAO Monitoring Server zastavena. Tuto službu spusťte volbou Počítač - Spravovat - Služby a aplikace - Služby - ALVAO Monitoring Server - Spustit.
Upozornění:
Ujistěte se, že služba ALVAO Monitoring Server je spouštěna pod účtem, který má na databázi ALVAO alespoň oprávnění db_owner.
Upozornění:
Ujistěte se, že služba ALVAO Monitoring Server je spouštěna pod účtem, který má na daném počítači práva čtení a zápisu do složky se soubory od agentů i do složky "C:/Windows/Temp".

Asset Management Collector

Aplikace Asset Management Collector zabezpečuje aktualizaci knihovny softwarových produktů a také odesílání informací o nerozpoznaných aplikacích. Tyto informace použije ALVAO pro zlepšování knihovny.
 1. Pokud ještě nemáte nainstalovanou aplikaci Asset Management Collector, nainstalujte ji podle těchto instrukcí.
 2. Nastavte službu podle instrukcí, body 1 až 4.
 3. V Nastavení ověřte, že na záložce "SW knihovna" je zaškrtnutá volba "Automaticky stahovat nejnovější knihovnu softwarových produktů".
 4. Pokud chcete, aby se odesílaly informace o nerozpoznaných aplikacích, zaškrtněte volbu "Automaticky vyhledávat nerozpoznaný software".
 5. Nastavení potvrďte kliknutím na OK.
 6. Nastartujte opět službu ALVAO Asset Collector. Služba se bude řídit volbami z Nastavení.
Upozornění:
Ujistěte se, že AM Collector je spouštěn pod účtem, který má na daném počítači práva čtení a zápisu do složky "C:/Windows/Temp".

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.