Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciVlastní úpravy a rozšířeníVlastní formulář pro podání požadavku z AM Console Skip Navigation Links.


Vlastní formulář pro podání požadavku z AM Console

Pokud si přejete, aby se při použití příkazu Nový požadavek nad hromadným výběrem objektů v AM Console použil vlastní formulář z SD, použijte následující nastavení.

 1. Vytvořte vlastní formulář podle postupu v knize SD.
  • Při implementaci vlastního formuláře použijte vlastní model.
  • Formulář musí podporovat zobrazení stránky metodou HTTP POST s atributem [RequireMode("objects")].
  • Seznam vybraných objektů očekávejte v POST Datech v parametru Objects, který obsahuje ID všech vybraných objektů v AM Console oddělených čárkou.
   Př.: Objects=54,134,1987,658
 2. Nastavte cestu k vlastnímu formuláři spuštěním SQL dotazu nad vaší ALVAO databází:
  exec dbo.spUpdateInsertProperty 'AM.NewTicketFromObjects.CustomFormUrl', '~/Custom/<název funkčnosti>/<název formuláře bez přípony .cshtml>', NULL, NULL, NULL
  V dotazu nastavte správně cestu k vlastnímu formuláři.

Vypnutí použití vlastního formuláře

Pro vypnutí použití vlastního formuláře spusťte nad vaší ALVAO databází SQL dotaz:
delete tProperty where sProperty = 'AM.NewTicketFromObjects.CustomFormUrl'

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.