Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůUtilita ImportADMapování atributů v Active Directory na vlastnosti objektů Skip Navigation Links.


Mapování atributů v Active Directory na vlastnosti objektů

Systém ALVAO Asset Management umožňuje načítat data z Active Directory. Standardně se načítají objekty organizačního členění, uživatelé a počítače. Pro konfiguraci načítání dat z Active Directory je použita databázová tabulka tblADMap, která popisuje mapování struktury objektů Active Directory na objekty ALVAO Asset Management.

tblADMap

Popis tabulky tblADMap:

 • lintClassId - druh objektu, např. 5, 47, 48, 49, 50 - počítač (viz níže); 7 - uživatel; 30 - složka.

  Druhy počítačů: 5 - Počítač/desktop, 47 - Počítač/notebook, 48 - Počítač/virtuální, 49 - Počítač/terminál, 50 - Počítač/server.

 • lintKindld - identifikátor vlastnosti objektu odpovídající hodnotě atributu intKindId v tabulce tblKind. Pokud toto pole nevyplníte, načte se hodnota z Active Directory do názvu objektu.
 • txtADClass - název třídy objektu Active Directory.
 • txtADAttr - název atributu objektu Active Directory. Jsou povoleny speciální hodnoty: sAMAccountNameWithDomain - uživatelské jméno (sAMAccountName) s celou doménou, lastFound - datum, kdy byl objekt naposledy nalezen v AD, Alvao.computerName - název počítače (hodnota se řídí nastavením V názvech počítačů uvádět název domény (FQDN)).
 • bolKey - hodnota True znamená, že atribut je jedinečný.
  Upozornění:
  Každá třída v tabulce tblADMap musí mít pouze jeden atribut, který je jedinečný.

V tabulce tblADMap lze nastavit načítání dalších vlastností z Active Directory do ALVAO Asset Management.

Například pokud chcete načítat vlastnost telefonní číslo uživatele z Active Directory do vlastnosti telefon objektu uživatel v ALVAO Asset Management, postupujte takto:

 1. Otevřete tabulku tblADMap pro úpravu.
 2. Do sloupce lintClassId zadejte hodnotu "7" - uživatel.
 3. Do sloupce lintKindld zadejte hodnotu "45" - vlastnost Telefon (je nutno zjistit v tabulce tblKind, jaké intKindId má vlastnost Telefon).
 4. Do sloupce txtADClass zadejte "user".
 5. Do sloupce txtADAttr zadejte "telephoneNumber" .
 6. Do sloupce bolKey zadejte hodnotu "False".
 

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.