Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůUtilita ImportADŠablona jmen uživatelů Skip Navigation Links.


Šablona jmen uživatelů

Šablona jmen uživatelů určuje formát jmen uživatelů v Alvao, např. „Veronika Vlídná“ nebo „Vlídná Veronika“. Ve výchozím nastavení šablona obsahuje AD atribut cn, který obvykle obsahuje jméno a příjmení uživatele.

Šablonu můžete změnit spuštěním tohoto SQL skriptu na databázi Alvao:

exec dbo.spUpdateInsertProperty 'ImportUsersLDAP.PersonNamePattern', 'cn', null, null, null

Argument 'cn' nahraďte novou šablonou. V šabloně můžete použít libovolné AD atributy objektu User oddělené mezerou, například:

Název atributu v AD Hodnota
cn Křestní jméno a příjmení
displayName Jméno pro zobrazení v adresáři kontaktů
givenName Křestní jméno
sn Příjmení

Příklad šablony pro formát „Příjmení Jméno“:

exec dbo.spUpdateInsertProperty 'ImportUsersLDAP.PersonNamePattern', 'sn givenName', null, null, null

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.