Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskVyhledávání, reportování a analýza datMěsíční vyúčtování služeb Skip Navigation Links.


Měsíční vyúčtování služeb

Stránka měsíční vyúčtování služeb je určena žadatelům. Zobrazuje tabulku požadavků podaných aktuálně přihlášeným uživatelem a všemi jeho podřízenými. Vedoucí oddělení nebo manažer zákazníka tak může kontrolovat čerpání služeb a řešení požadavků. Při kliknutí na název požadavku se dostanete na detail požadavku.

Stránka zobrazuje pouze požadavky, kde je nenulový vykázaný čas řešení ve vybraném měsíci. V horní části stránky se také nachází celkový součet vykázaného času za vybraný měsíc na zobrazených požadavcích. Manažer zákazníka tak může průběžně kontrolovat množství vyčerpaného času. 

Odkaz na stránku Měsíční vyúčtování služeb je ve výchozím nastavení skrytý. Pokud nemáte nastavené žádné vlastní odkazy v nabídce uživatele (pravý horní roh), můžete odkaz přidat pomocí SQL skriptu:

DECLARE @UserMenuCustom nvarchar(max);
SET @UserMenuCustom = N'"Měsíční vyúčtování služeb","/MonthBill"';
DELETE dbo.tProperty WHERE sProperty=N'WebApp.UserMenu.Custom';
INSERT INTO dbo.tProperty(sProperty,sPropertyValue) VALUES(N'WebApp.UserMenu.Custom',@UserMenuCustom);

V opačném případě upravte druhý řádek skriptu tak, aby obsahoval současné odkazy a navíc i odkaz na Měsíční vyúčtování služeb, např:

DECLARE @UserMenuCustom nvarchar(max);
SET @UserMenuCustom = N'"Vlastní formulář","/Custom/ALVAO/CustomForm"; "Měsíční vyúčtování služeb","/MonthBill"';
DELETE dbo.tProperty WHERE sProperty=N'WebApp.UserMenu.Custom';
INSERT INTO dbo.tProperty(sProperty,sPropertyValue) VALUES(N'WebApp.UserMenu.Custom',@UserMenuCustom);

Informace o lokalizaci a jak odkaz skrýt naleznete na stránce Vlastní odkazy v nabídkách.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.