Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskVyhledávání, reportování a analýza datŠablony sestav Power BI Skip Navigation Links.


Šablony sestav Power BI

Základní informace o šablonách sestav pro Power BI najdete v kapitole Šablony sestav Power BI k produktu ALVAO Asset Management.

Šablony sestav pro Service Desk

Název sestavy Název stránky Popis Doporučené hodnoty filtrů
Service Desk analýza Otevřené požadavky

Sestava vizualizuje strukturu aktuálně otevřených požadavků formou rozpadů dle oddělení žadatele, procesu, řešitele a služby. Zobrazuje počet vyfiltrovaných požadavků.

Ve spodní tabulce se zobrazují základní informace o vyfiltrovaných požadavcích včetně odkazu na požadavek v ALVAO WebApp.

-
Otevřené požadavky – Filtry

Stránka zobrazuje seznam aktuálně otevřených požadavků, jejichž hodnoty vyhovují použitému filtru. Pro filtrování jsou zobrazena pole Proces, Oddělení žadatele, Žadatel, Nejvyšší služba, Služba a Řešitel. Zobrazuje počet vyfiltrovaných požadavků.

Ve spodní tabulce se zobrazují základní informace o vyfiltrovaných požadavcích včetně odkazu na požadavek v ALVAO WebApp.

-
Vyřešené požadavky

Sestava vizualizuje strukturu požadavků, které byly vyřešeny v minulém týdnu, a to formou rozpadu dle oddělení žadatele, procesu, řešitele a služby. Zobrazuje počet vyfiltrovaných požadavků.

Ve spodní tabulce se zobrazují základní informace o vyfiltrovaných požadavcích včetně odkazu na požadavek v ALVAO WebApp.

Filtr na úrovni sestavy: Vyřešeno (UTC) = minulý kalendářní týden
Vyřešené požadavky – Plnění SLA

Stránka slouží k analýze v minulém týdnu vyřešených požadavků a úspěšnosti plnění závazků vůči SLA. Zobrazuje pouze požadavky, které mají v rámci SLA garantovanou první reakci nebo dobu do vyřešení, počet vyfiltrovaných požadavků, rozpad požadavků dle SLA a služby. U požadavků s garantovanou první reakcí a vyřešením dle SLA zobrazuje úspěšnost plnění těchto termínů.

Ve spodní tabulce se zobrazují základní informace o vyfiltrovaných požadavcích včetně odkazu na požadavek v ALVAO WebApp.

Filtr na úrovni sestavy: Vyřešeno (UTC) = minulý kalendářní týden

Poznámka:
Pro zobrazení dat je nutné, aby uživatel připojený do databáze splňoval podmínky pro čtení analytických pohledů.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.