Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciArchitektura systému Skip Navigation Links.


Architektura systému

Architektura systému
  1. Databáze - všechna data se ukládají do společné databáze. Jako databázový systém je použit MS SQL Server, příp. jeho edice Express (dříve MSDE).
  2. ALVAO WebApp (WA, WebApp) - je webové rozhraní, přes které mohou se systémem pracovat jak žadatelé, tak i operátoři a řešitelé. WebApp je implementován na platformě MS IIS/ASP.NET. Uživatelé mohou pro přístup na WebApp použít libovolného webového klienta, např. Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera apod. Stejně tak uživatelé mohou pro příjem informačních zpráv použít libovolného klienta elektronické pošty. Slouží také k administraci systému.
  3. Mailbox Reader - serverová komponenta, která zajišťuje automatické načítání požadavků a navázné komunikace elektronickou poštou do systému ALVAO Service Desk. Zprávy jsou načítány protokolem IMAP nebo EWS (Exchange WebService). Systém využívá libovolný SMTP Server pro automatické zasílání zpráv elektronické pošty žadatelům i řešitelům. Obsahuje také utilitu pro načítání uživatelů z Active Directory.
  4. Service Desk WebService (SD WebService)- webová služba slouží k automatickému odesílání oznámení žadatelům a členům řešitelského týmu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.