Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůPortréty uživatelůImport portrétů uživatelů ze souborů Skip Navigation Links.


Import portrétů uživatelů ze souborů

Složka s portréty uživatelů

 1. Na serveru na disku vytvořte složku s portréty uživatelů, např. "C:\ProgramData\ALVAO\Portraits".
 2. Do této složky vložte obrázkové soubory s portréty uživatelů v následujícím tvaru:
  • Název souboru musí souhlasit s uživatelským jménem daného uživatele (viz ALVAO WebApp - Správa - Uživatelé - sloupec Uživatelské jméno).
  • Doporučená velikost obrázku je 133x200 px (šířka x výška).
  • Formát obrázku musí být JPEG (přípona .jpg).
  Např. uživatel "user1@company.local.jpg" bude mít portrét uložen v souboru "C:\ProgramData\ALVAO\Portraits\user1@company.local.jpg".
 3. Do této složky průběžně přidávejte i portréty nových uživatelů.
Tip:
Portréty také můžete ukládat do podsložek podle domén uživatelů. Ve složce pro portréty vytvořte podsložku pro každou síťovou doménu, kterou používáte. Název podsložky musí být stejný jako název domény ve starém formátu uživatelského jména (viz ALVAO WebApp - Správa - Uživatelé - sloupec Uživatelské jméno (pro starší systémy)).
Například pro uživatele s uživatelským jménem "company.local\user1" bude portrét "user1.jpg" uložen ve složce "C:\ProgramData\ALVAO\Portraits\company.local".

Pravidelný automatický import

Na serveru vytvořte plánovanou úlohu s periodou opakování např. 1krát denně, která spustí následující příkaz:

%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader\ImportPortraitsFiles.exe /server <sql_server> /db <databáze_alvao> /path "C:\ProgramData\ALVAO\Portraits"

Poznámka:
Tato úloha může být volitelně vytvořena již při instalaci ALVAO Serveru pomocí aplikace ALVAO Server Setup.

Jednorázový import

Pro jednorázový import portrétů spusťte na serveru vytvořenou naplánovanou úlohu, nebo spusťte přímo aplikaci ImportPortraitsFiles z příkazové řádky. Aplikaci naleznete v adresáři instalace ALVAO Asset Management Console ("%ProgramFiles%\ALVAO\Asset Management Console"), nebo si ji můžete zkopírovat z aplikačního serveru z adresáře instalace ALVAO Service Desk MailboxReader ("%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader").

Utilita ImportPortraitsFiles

Utilita ImportPortraitsFiles načítá portréty uživatelů ze souborů uložených na disku do systému ALVAO.

Utilita je součástí instalace aplikace ALVAO Service Desk MailboxReader a je nainstalovaná ve stejné složce, tj. obvykle v "%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader".

Parametry příkazové řádky

Parametr Popis Povinné Příklad
/conn <string>
/server <server>
/db <db>
Nastavení připojení k DB. Ano /conn "Integrated Security=True;Initial Catalog=ALVAO;Data Source=.\SQLEXPRESS;" /server .\SQLEXPRESS /db ALVAO
/path Cesta na disku ke složce se soubory s portréty. Ano /path „C:\ProgramData\ALVAO\Portraits“
/email Soubory jsou pojmenované podle e-mailu uživatelů.
Poznámka: Soubory nemusí být rozděleny v podsložkách podle domény.
Ne /email
/wait Čekat na konci importu na stisk klávesy. Ne /wait

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.