Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůPortréty uživatelůImport portrétů uživatelů ze serveru SharePoint Skip Navigation Links.


Import portrétů uživatelů ze serveru SharePoint

Pravidelný automatický import

Na serveru vytvořte plánovanou úlohu s periodou opakování např. 1krát denně, která spustí následující příkaz:

%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader\ImportPortraitsSharepoint.exe /server <sql_server> /db <databáze_alvao> /portalUrl <url> /username <login> /password <pass>

Poznámka:
Tato úloha může být volitelně vytvořena již při instalaci ALVAO Serveru pomocí aplikace ALVAO Server Setup.

Jednorázový import

Pro jednorázový import portrétů spusťte na serveru vytvořenou naplánovanou úlohu nebo si aplikaci ImportPortraitsSharepoint zkopírujte z aplikačního serveru na svůj počítač a spusťte ji z příkazové řádky. Aplikace se instaluje spolu s ALVAO Servide Desk MailboxReader do asdresáře "%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader".

Utilita ImportPortraitsSharepoint

Utilita ImportPortraitsSharepoint načítá portréty uživatelů z SharePoint 2010, 2013 nebo SharePoint Online (Office 365) do systému ALVAO.

Utilita je součástí instalace aplikace ALVAO Service Desk MailboxReader a je nainstalovaná ve stejné složce, tj. obvykle v "%ProgramFiles%\ALVAO\MailboxReader".

Parametry příkazové řádky

Parametr Popis Povinné Příklad
/conn <string>
/server <server>
/db <db>
Nastavení připojení k DB. Ano /conn "Integrated Security=True;Initial Catalog=ALVAO;Data Source=.\SQLEXPRESS;" /server .\SQLEXPRESS /db ALVAO
/portalUrl <url> Adresa SharePoint. Ano /portalUrl https://firma.sharepoint.com
/office365 Příznak, že se jedná o Office 365. Ne /office365
/username <login> Uživatelské jméno pro přihlášení do SharePoint. Ne /username jan.rychly@firma.cz
/password <pass> Heslo pro přihlášení do SharePoint. Ne /password heslo
/wait Čekat na konci importu na stisk klávesy. Ne /wait
/progress Zobrazovat průběh importu. Ne /progress

Pokud není zadáno uživatelské jméno pro přihlášení do SharePoint, použije se aktuální účet (pozn.: není podporováno v Office 365, případně pokud má SharePoint ověřování pomocí formulářů). Pokud adresa SharePointu obsahuje „sharepoint.com“ nebo „onmicrosoft.com“, automaticky se zapne volba office365.

Párování uživatelů

Pro převod uživatelů z SharePoint na uživatele v systému ALVAO se používá:

  • E-mail – SharePoint atribut Email.
  • Uživatelské jméno – SharePoint atribut Name (standardní porovnání s doménou).
  • Jméno – SharePoint atribut Title.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.