Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleÚpravyNová detekceRozsah Skip Navigation Links.


Rozsah

Záložka slouží k určení rozsahu, ve kterém se budou počítače detekovat.

Možnosti:

 • Detekovat hardware - zapněte, pokud chcete detekovat hardware počítače.
  • Aktualizovat objekty ve stromu – zapněte pro automatický zápis detekovaných hardwarových objektů do stromu objektů.
 • Detekovat software – zapněte, pokud chcete detekovat software počítače.
  • Normální (registr, služby a vybrané soubory) – vyberte, pokud vám stačí detekovat SW normální detekcí.
   Poznámka:
   Při Normální detekci se zjišťují údaje ze systémového registru Windows a údaje o souborech, které se spouštějí z nabídky Start nebo z Plochy. Tato varianta je rychlejší a v praxi většinou plně vyhovuje.
  • Úplná (registr a všechny soubory na lokálních pevných discích) – vyberte, pokud chcete SW detekovat úplnou detekcí.
   Upozornění:
   Při Úplné detekci se zjišťují údaje ze systémového registru Windows a údaje o všech spustitelných souborech na pevných discích počítačů, což může být časově náročné.
  • Zahrnout soubory – zadejte masku pro názvy složek a souborů, které se mají při detekci prohledávat.
   Např. pokud chcete vyhledat pouze soubory s příponami exe a dll, zadejte masku "*.exe;*.dll".
   Implicitně se vyhledávají soubory s příponami exe, com, dll, ocx, drv a scr.
  • Vynechat soubory – zadejte masku pro názvy složek a souborů, které se mají při detekci vynechat.
   Např. pokud chcete vynechat složku System Volume Information, zadejte "*\System Volume Information\*".
   Pokud masky pro zahrnutí a vynechání souborů navzájem kolidují, maska pro vynechání má přednost.
  • Aktualizovat evidenci instalací – zapněte, aby se údaje o nalezeném software automaticky zapsaly do Evidence instalací.
 • Možnosti
  • Použít různé způsoby detekce – zaškrtněte toto políčko, pokud chcete detekovat hardware a software různými způsoby.
  • Obnovit nastavení všech počítačů – zaškrtněte toto políčko, chcete-li obnovit nastavení detekcí pro všechny počítače v evidenci. Všechna individuální nastavení detekcí pro počítače budou odstraněna a v budoucnu se pro nové detekce použije toto nastavení.
 • Automatické plánování detekcí
  • Perioda detekce hardware a software – zadejte počet dnů, po kterých se má automaticky provést detekce. Hodnota 0 znamená, že plánování bude vypnuto a detekce se nebudou opakovaně provádět.
 • Ověření Agentů
  • Ověřovací kód Agentů - zadejte kód, který slouží na ověření autonomních Agentů při komunikaci s Web Service. Stejný kód musíte zadat i při instalaci Agentů. Tento kód může být i prázdný.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.