Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management Console Skip Navigation Links.


ALVAO Asset Management Console

V této kapitole jsou popsána okna a příkazy, která se zobrazují na obrazovce při práci s aplikací ALVAO Asset Management Console, která slouží pro práci s produktem ALVAO Asset Management.

Možnosti hlavního okna

Hlavní okno obsahuje následující 3 hlavní části.

Strom objektů

Strom objektů je zobrazen v levé části okna. Ve stromu jsou zobrazeny všechny objekty evidované v Asset Managementu. Více o práci s objekty a stromem naleznete v kapitole Objekty a vlastnosti. Podrobný popis možností stromu je popsán na stránce Strom objektů.

Záložky pohledů

V pravé části okna jsou umístěny Záložky pohledů. Jednotlivé záložky zobrazují podrobnější informace o objektu, který je právě vybraný ve stromu.

Stavový řádek

Ve spodní části okna je umístěn stavový řádek, který obsahuje následující informace:

  • Objekt – objekt vybraný ve stromu objektů (a cesta k objektu od kořene stromu).
  • Tabulka – údaje o právě vybrané tabulce.
    Pokud je vybrán jeden řádek tabulky, zobrazuje se informace o pořadí vybraného řádku a celkovém počtu řádků tabulky. V případě, že je vybráno více řádků, zobrazují se informace o počtu vybraných řádků a celkovém počtu řádků tabulky.
  • Databáze – název databáze, ke které je AM Console právě připojena.
  • Uživatel – uživatel právě přihlášený v AM Console.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.