Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleZáložky pohledůVlastnostiVlastnost Skip Navigation Links.


Vlastnost

  • Název vlastnosti - zobrazuje název vlastnosti.
  • Hodnota - zadejte hodnotu vlastnosti. V seznamu, který je připojen k tomuto vstupnímu řádku, můžete vybrat hodnotu ze seznamu implicitních hodnot pro tuto vlastnost. Je možno také vkládat hodnotu z manažera čtečky čárových kódů pomocí tlačítka se symbolem čárového kódu vedle pole Hodnota.
  • Tato vlastnost určuje název objektu - po zaškrtnutí tohoto políčka bude název objektu, který obsahuje tuto vlastnost, automaticky vytvořen podle hodnoty této vlastnosti. Název objektu může být tvořen až 8 jeho vlastnostmi - v tom případě se hodnoty vlastností řadí za sebe v definovaném pořadí. Pokud změníte hodnotu vlastnosti, která určuje název objektu, změní se i název objektu ve stromu.
    • Pořadí v názvu objektu - toto číslo určuje pořadí hodnoty této vlastnosti v názvu objektu. Při změně pořadí se pořadí ostatních vlastností automaticky přizpůsobí.
  • Dědit vlastnost - pokud zapnete tuto volbu, vlastnost se bude dědit do všech podřazených objektů tj. bude vidět na záložce Vlastnosti v hlavním okně ve všech podřazených objektech.
Poznámka:
Tento dialog je možné zobrazit pouze v šabloně objektu. Mimo šablony objektu je možné měnit pouze hodnoty vlastností.
Poznámka:
Hodnoty některých vlastností není možno měnit. Pokud má objekt zapnutou ve stromu volbu automaticky aktualizovat podle detekce, nelze měnit hodnoty detekovaných vlastností (hrozí zde riziko přepsání hodnot při další detekci). Taktéž, pokud je objekt načten z Active Directory není možné měnit hodnoty vlastností načítaných z AD (hrozí zde riziko přepsání hodnot při dalším importu). Informace o nemožnosti změny hodnoty se v takových případech zobrazuje i v hlášení pod polem Hodnota.
Poznámka:
Výběrový seznam hodnot je dynamicky sestaven z hodnot vlastností dané vlastnosti pouze z objektů odpovídajícího druhu. Pokud je vlastnost nastavena jako unikátní, je seznam naplněn hodnotami dané vlastnosti přes všechny objekty v databázi.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.