Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppBáze znalostíSpravovatNová znalost Skip Navigation Links.


Nová znalost

Tímto formulářem můžete vytvořit novou znalost.

Možnosti:

 • Panel příkazů
  • OK - odeslání formuláře
  • Příloha - připojení přílohy ke znalosti. Tento příkaz má stejnou funkci jako tlačítko Připojit přílohu ve formuláři.
  • Přiřadit do služeb - přiřazení znalosti do služeb. Tento příkaz má stejnou funkci jako tlačítko Znalost přiřazena do služeb - Upravit ve formuláři.
 • Název - zadejte stručný název znalosti, který se bude zobrazovat jako nadpis.
 • Anotace - stručně shrňte obsah znalosti. Tento text se zobrazuje pod nadpisem.
 • Text - popište postup či vytvořte potřebný článek.
 • Přílohy - seznam příloh znalosti
  • Připojit přílohu - vyberte soubor, který chcete připojit jako přílohu. Soubory můžete připojit také přetažením myší do formuláře (drag & drop).
 • Znalost přiřazená do služeb - zkrácený seznam služeb, do kterých je znalost přiřazena.
  • Upravit - v tabulce služeb vyberte služby, do kterých chcete znalost přiřadit.
 • Zobrazit žadatelům - zapněte, pokud chcete, aby znalost viděli i žadatelé příslušných služeb. Pokud je volba vypnutá, zobrazení znalosti se řídí oprávněním ke znalostem.
 • Pořadí zobrazení - zadejte číselnou hodnotu určující pořadí zobrazení znalosti v seznamech. Znalosti se zobrazují vzestupně podle hodnoty v této položce.
  Tip:
  Ve všech službách používejte jednotnou stupnici hodnot, např. 5=často používaná znalost (FAQ), 10=normální znalost, 15=málo používaná znalost. Zajistíte tím správné pořadí zobrazení znalostí z různých služeb.
  Tip:
  V názvu, anotaci a textu znalosti použijte slova, podle kterých vaši uživatelé znalost skutečně hledají. Statistiku vyhledávání najdete v datové analýze na listu Vyhledávání.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.