Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Mobile InventoryPřipojení čtečky k počítači Skip Navigation Links.


Připojení čtečky k počítači

Aby bylo možné do čtečky kopírovat soubory, je nutné ji nejdříve připojit k počítači.

 1. Zkontrolujte, zda máte ve Windows nainstalováno „Centrum zařízení Windows Mobile“ (Microsoft Windows Mobile Device Center).
 2. Pokud není nainstalováno, stáhněte jej (32bit, 64bit) a nainstalujte.
 3. Připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu.
 4. Zobrazí se „Centrum zařízení Windows Mobile“, kde vyberte možnost „Připojit bez nastavování zařízení“.
  Pozn.: Pokud máte na počítači OS Windows 10 a po připojení čtečky kabelem se nezobrazí „Centrum zařízení Windows Mobile“:
  1. Odpojte kabel se čtečkou z počítače.
  2. Spusťte příkazový řádek jako administrátor a v něm následující příkazy:
   REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
   REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

   Pozn.: po spuštění příkazů se musí zobrazit informace: Operace byla dokončena úspěšně.

  3. Restartujte počítač.
  4. Po naběhnutí Windows čtečku znovu připojte USB kabelem k počítači.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.