Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Mobile Inventory Skip Navigation Links.


ALVAO Mobile Inventory

Modul slouží k provádění fyzických inventur majetku s využitím mobilních čteček čárových kódů řady Motorola/Zebra/Symbol MCxxxx s operačním systém Microsoft Windows CE / Microsoft Embeded CE / Microsft Windows Embeded Compact. Jsou to např. čtečky: MC3000, MC3100, MC3190, MC32N0, MC3200.

Import majetku

 1. V AM Console zahajte inventuru a dle potřeby si připravte soubor/y čteček čárových kódů.
 2. V AM Console v okně Inventura příkazem Soubor – ALVAO Mobile Inventory – Exportovat IXM soubor/y čteček vyexportujte a zkopírujte je do čtečky/ek.
 3. V hlavním okně mobilní aplikace použijte z hlavní nabídky příkaz Menu – Import.
 4. Vyberte daný soubor s příponou IXM.
 5. Jakmile bude import dokončen, můžete zkontrolovat obsah databáze pomocí příkazu Menu – Database – Show.

Nastavení filtru

Hodí se např. při provádění inventury "po místnostech".

 1. V hlavním okně aplikace stiskněte v hlavní nabídce tlačítko filter (filtr).
 2. Zobrazí se okno, ve kterém vyberte, zda chcete filtrovat dle umístění, střediska, nebo uživatele.
 3. Potvrďte filtr tlačítkem OK.

Snímání kódu

Na majetku nalezněte štítek s čárovým kódem a sejměte jej pomocí skeneru. Snímaný kód je porovnáván se sériovým, inventárním a evidenčním číslem majetku vedeném v evidenci.
Může nastat několik variant:

 1. Majetek byl nalezen v evidenci - v hlavním okně se zobrazí informace o majetku a majetek se označí jako "nalezený".
 2. Majetek byl nalezen v evidenci, ale údaje neodpovídají nastavenému filtru - zobrazí se okno s varováním, že snímaný majetek neodpovídá filtru. Je možné převést majetek do jiného umístění, střediska nebo uživatele.
 3. Majetek nebyl nalezen v evidenci - aplikace nabídne vytvoření nového majetku a vyplnění jeho údajů.
 4. Snímaný kód je veden u více majetku - aplikace vyzve k sejmutí dodatečného kódu na majetku (např. sériového čísla), aby byl majetek jednoznačně identifikován.

Zobrazení seznamu zbývajícího majetku

V hlavním okně aplikace se zobrazuje, kolik položek majetku zbývá sejmout. Toto číslo je závislé na zvoleném filtru.

 1. V hlavním okně aplikace stiskněte v hlavní nabídce tlačítko devicelist (seznam majetku).
 2. Zobrazí se seznam majetku se stavem, zda byl majetek nalezen nebo ne. Podle seznamu je možné např. najít další majetek v místnosti.

Doplnění informací ke snímanému majetku

 1. Sejměte čárový kód majetku
 2. V hlavním okně aplikace se zobrazí informace o majetku.
 3. V hlavním okně aplikace v hlavní nabídce stiskněte tlačítko edit (upravit).
 4. Zobrazí se okno, ve kterém je možné změnit údaje o majetku, např. doplnit sériové číslo pomocí sejmutí dalšího kódu z majetku do příslušného pole.
 5. Po dokončení úprav stiskněte v hlavní nabídce okna tlačítko save (uložit).

Export majetku do souboru

 1. V hlavním okně použijte z hlavní nabídky příkaz Menu – Export.
 2. Vyberte umístění a zadejte název souboru.
 3. Zkopírujte exportovaný IXM soubor zpět do počítače.
 4. V AM Console v okně Inventura příkazem Soubor – ALVAO Mobile Inventory – Importovat IXM daný soubor načtěte. Soubory je třeba načítat vždy do správných položek (souborů čteček) ve spodní části okna.
 5. V AM Console zpracujte výsledky inventury.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.