Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Outlook Add-inInstalace Skip Navigation Links.


Instalace

Technické požadavky

 • ALVAO Service Desk
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft .NET Framework 4.7.2
 • Microsoft Edge WebView2 Runtime

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o verze produktů s platnou prodlouženou podporou v rámci životního cyklu produktů Microsoft v době, kdy byla verze Alvao vydána.

Aktivace

Modul je nutné aktivovat aktivačním klíčem, který získáte od svého dodavatele systému ALVAO.

 1. Přejděte do ALVAO WA - Správa - Licence - Vložit aktivační klíč.
 2. Zadejte aktivační klíč.

Instalace na jeden počítač

 1. Na počítači spusťte instalační balíček AlvaoOutlookAddIn.msi a postupujte podle instrukcí v průvodci.
 2. Spusťte nebo restartujte MS Outlook.
 3. V MS Outlook jděte do nabídky Soubor - Nastavení doplňku ALVAO a do položky Service Desk Web Service - URL zadejte adresu Service Desk Web Service, která má obvykle formát: https://server/servicedeskwebservice/ServiceDeskWebService.asmx.
  Poznámka:
  Stejná adresa Service Desk Web Service musí být zadána v aplikaci ALVAO WA - Správa - Service Desk - Nastavení - Obecné.

Hromadná instalace na počítače

Doplněk je možné nainstalovat hromadně na několik počítačů nástrojem Active Directory - Group Policy nebo jiným, který dovoluje hromadně distribuovat instalační balíčky MSI. Balíček je třeba distribuovat na uživatele, nikoliv na počítač.

Transformace instalačního balíčku

Aby nebylo nutné na každém počítači po instalaci balíčku ručně nastavovat cestu k Service Desk Web Service, doporučujeme podle následujícího postupu nejprve vytvořit tzv. transformaci instalačního balíčku a tu při distribuci aplikovat na originální instalační balíček.

 1. Nainstalujte si aplikaci Orca, která je součástí např. Windows SDK (C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\Orca.Msi), příp. ji najdete i samostatně na internetu.
 2. V aplikaci Orca otevřete originální instalační balíček doplňku.
 3. Z  hlavní nabídky použijte příkaz Transform – New Transform.
 4. V přehledu tabulek po levé straně vyberte Property.
 5. V přehledu vlastností použijte příkaz místní nabídky Add Row, nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+R.
 6. Do názvu vlastnosti (Property) napište název vlastnosti, kterou chcete nastavit (např. WSURL), viz následující tabulka.
 7. Do hodnoty vlastnosti (Value) zadejte hodnotu.
 8. Z hlavní nabídky použijte příkaz Transform – Generate Transform.
 9. Soubor uložte pod názvem "AlvaoOutlookAddIn.mst".

Hromadná instalace na počítače

Název vlastnosti Popis
UseAadAuth Použít ověřování Azure Active Directory pro přístup k Service Desk Web Service.

Možné hodnoty: 1 – použít, 0 - nepoužít.

Poznámka:
Použití této vlastnosti se vylučuje s použitím vlastnosti UseIntegratedAuth.
UseIntegratedAuth Použít integrované ověřování Windows pro přístup k Service Desk Web Service

Možné hodnoty: 1 – použít, 0 - nepoužít.

Poznámka:
Použití této vlastnosti se vylučuje s použitím vlastnosti UseAadAuth.
AutoHideTaskPane Panel úkolů zobrazovat a skrývat automaticky.

Možné hodnoty: 1 - zapnuto, 0 - vypnuto.

WSURL Cesta k SD WebService. Např. "https://server/ServiceDeskwebservice/ServiceDeskWebService.asmx".

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.