Skip Navigation LinksALVAO 11.0ALVAO Service DeskVyhledávání, reportování a analýza datDatová analýza (sešit Excel) Skip Navigation Links.


Datová analýza (sešit Excel)

V ALVAO Service Desk je možné provádět analýzy v MS Excel. Slouží k tomu soubory "Service Desk Analysis enu.xlsm" v anglickém jazyce a "Service Desk Analysis csy.xlsm" v českém jazyce, kde jsou připraveny kontingenční tabulky a skript pro připojení k databázi. Na prvním listu těchto sešitů najdete návod k použití.

Soubory si stáhněte ze stránek ALVAO Download.

Pro datovou analýzu doporučujeme používat analytickou databázi.

Poznámka:
Po upgrade na novou verzi Alvao se kopie sešitu neupgraduje, mohou tak přestat fungovat některé listy. V tomto případě soubor smažte a vytvořte.

Použití v MS Azure

Pokud sešit připojujete k databázi Azure SQL Database, budete pro připojení potřebovat na počítači nainstalovaný Microsoft OLE DB Driver for SQL Server.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.