Skip Navigation LinksALVAO 11.1ALVAO Asset ManagementImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůSkupiny uživatelů Skip Navigation Links.


Skupiny uživatelů

Každá skupina může obsahovat uživatele i jiné skupiny. Uživatelé a skupiny mohou být současně členy více skupin. Skupiny uživatelů se používají pro hromadnou správu oprávnění uživatelů, kdy se oprávnění udělují celé skupině najednou (ne jednotlivým uživatelům zvlášť).

Uživatelské skupiny můžete spravovat v nabídce WebApp - Správa - Skupiny. Seznam můžete ručně upravovat pomocí běžných příkazů Nová, Upravit a Odstranit.

Při načítání uživatelů z Active Directory (AD) se z AD načítají také skupiny uživatelů, díky tomu je možné pro správu oprávnění v Alvao používat skupiny definované v AD.

Základní skupiny Alvao

Skupina Popis
Administrátoři Uživatelé v této skupině mají přístup ke správě systému Alvao.
Správci nastavení Uživatelé v této skupině mají přístup k následujícím agendám v administraci systému Alvao:
  • Uživatelé (s výjimkou změny členství ve skupině Administrátoři )
  • Skupiny (s výjimkou změny členství ve skupině Administratorři )
  • Asset Management (všechny agendy)
  • Service Desk (všechny agendy)
  • Vlastní položky
  • Nastavení (pouze nastavení domovské stránky webové aplikace a kontrola nastavení)
  • Licence (kromě změny aktivačního klíče)

Také mohou spravovat všechna sdílená zobrazení v aplikaci.

Správci kontaktů Uživatelé v této skupině mohou upravovat osoby (kromě změny členství ve skupinách) a organizace v aplikaci ALVAO WebApp - Správa.
Čtenáři kontaktů Uživatelé v této skupině mohou vyhledávat všechny uživatele a organizace

Mohou také zobrazit hodnoty vlastních polí uživatelů a organizací.

Všichni Všichni uživatelé. Tato skupina obsahuje všechny registrované uživatele a uživatele typu Host.
Registrovaní uživatelé Všichni registrovaní uživatelé. Tato skupina obsahuje všechny uživatele kromě uživatele typu Host.

Skupiny pro ALVAO Service Desk

Doporučenou strukturu skupin žadatelů naleznete v části Můj tým.

Skupina Popis
Manažeři týmů Uživatelé v této skupině mohou spravovat své podřízené na stránce Můj tým.
Osoby vykazující čas Uživatelé v této skupině mohou vykazovat svůj v požadavcích.
Správci služeb Uživatelé v této skupině mohou spravovat služby, SLA, procesy a provozní dobu.
Uživatelé s oprávněním vytvářet požadavky pro ostatní uživatele Uživatelé v této skupině mohou vytvářet požadavky pro ostatní uživatele ze stejné organizace. Mohou vyplnit pole Požadováno pro ) ve formuláři pro vytvoření požadavku.
Správci kořene báze znalostí Uživatelé v této skupině mohou spravovat články ve znalostní bázi, které nejsou zahrnuty do žádné služby. Aby tak mohli činit, nemusí být členy řešitelského týmu žádné služby.

Skupiny pro správu majetku ALVAO

Skupina Popis
Správci Asset Management Uživatelé v této skupině mají neomezený přístup ke všem částem systému, spravují systémové číselníky a systémový koš.
Čtenáři Asset Management Uživatelé v této skupině mají přístup na úrovni čtení k záznamům IT zařízení, softwarovým licencím, auditu softwaru a detekcím.
Čtenáři vazeb Uživatelé v této skupině mohou vidět všechny vazby objektů a vykreslovat je v aplikaci MS Visio.
Čtenáři vlastností objektů Uživatelé v této skupině mohou vidět vlastnosti objektů a jejich hodnoty.
Správci detekcí softwaru a hardwaru Uživatelé v této skupině mohou spravovat detekce softwaru a hardwaru v počítačích a spravovat knihovnu softwarových produktů.
Správci majetku Uživatelé v této skupině mají neomezený přístup k záznamům o IT zařízeních. Správce majetku může měnit druh objektu pouze u počítačů a pouze na jiný typ počítače.
Správci software na počítačích Uživatelé v této skupině mohou být upozorněni na chybějící licence softwaru.
Správci softwarových licencí Uživatelé v této skupině mají ve výchozím nastavení neomezený přístup k evidenci softwarových licencí a k auditu softwaru. Spravují softwarové produkty. Pokud jsou licence pro více organizací evidovány odděleně, pak oprávnění nejsou vázána na členství v této skupině, ale na oprávnění nastavená v zabezpečení softwarových licencí.
Správci softwarových profilů Uživatelé v této skupině mohou vytvářet a upravovat softwarové profily počítačů pro ALVAO Asset Management.
Správci SQL dotazů Uživatelé v této skupině mohou upravovat a spouštět dotazy SQL na adrese ALVAO Asset Management Console.
Správci vazeb Uživatelé v této skupině mohou spravovat odkazy pro všechny objekty bez ohledu na jejich oprávnění.
Správci vlastností objektů Uživatelé v této skupině mohou upravovat hodnoty vlastností objektů.
Účetní Uživatelé v této skupině mohou zapisovat inventární čísla do záznamů IT zařízení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.