Skip Navigation LinksALVAO 11.1Rejstřík oken a příkazůALVAO for Outlook (desktop add-in)Nový požadavek z e-mailové zprávy Skip Navigation Links.


Nový požadavek z e-mailu

  • Žadatel - vyberte žadatele, pro kterého chcete vytvořit požadavek.
  • Neregistrovaný uživatel - pokud chcete vytvořit požadavek pro žadatele, který v SD neexistuje, vyberte tuto možnost a vyplňte kontaktní údaje žadatele.
  • Service (Služba) - vyberte službu, pro kterou má být požadavek vytvořena.
  • Název požadavku - zadejte název požadavku.
  • OK - poté stiskněte toto tlačítko pro vytvoření nové žádosti.
Poznámky: V případě, že je požadavek podána na základě zákona o ochraně osobních údajů, je možné ji odeslat na adresu uvedenou v čl:
Pokud vybíráte požadavky z více zpráv, pole Request name (Název požadavku) se nezobrazí a vedle zadavatele požadavku se zobrazí možnost Message sender (Odesílatel zprávy).
Možnost Message sender (Odesílatel zprávy) vyberte, pokud chcete jako zadavatele požadavku vybrat odesílatele zprávy.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.