Skip Navigation LinksALVAO 11.1Known issues Skip Navigation Links.


Database upgrade takes a long time

This article is about product releases

-

Symptoms

Upgrading the database takes several hours, or it may not even finish because, for example, the disk space where tempdb is located runs out.

Cause

The cause is a bug in ALVAO products.

Solution

Fixed in release 11.1.1096 - 11.1 (2023-04-13)

Workaround

1. Projděte všechny definované SLA v systému a zakažte u nich možnost "Pozastavit SLA při čekání na žadatele".
2. Aktualizujte databázi.
3. Pokud pozastavení skutečně používáte, opět jej na vybraných SLA zapněte.
Poznámka: Pro hromadné vypnutí/zapnutí volby můžete využít skript z příloh. Postupujte podle instrukcí v komentářích skriptu.

Steps to reproduce this behavior

There are tens of thousands of requests in the database that have "Suspend SLA while waiting for requester" enabled on their SLA. The upgrade then recalculates the start of the SLA pause for each request, which can take several seconds per request.

Attachments

Issue number

T103405ALVAO

 

Did not find what you were looking for? Ask our technical support team.