Skip Navigation LinksALVAO 10.1Release NotesUpgrade z předchozích verzí Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Upgrade z předchozích verzí

Plánování

Dříve než zahájíte upgrade na novou verzi, pozorně si přečtěte kapitoly Důležitá upozornění v dokumentech Release Notes pro všechny verze, které následovaly po verzi, ze které upgradujete.

Příprava upgrade

 1. Před upgrade systému informujte uživatele.
 2. Databázi na SQL Serveru přepněte do RESTRICTED_USER módu. Při použití SQL Server Management Studia proveďte tyto kroky:
  • Pravým tlačítkem klikněte na databázi Alvao a vyberte Properties.
  • Přejděte na stránku Options.
  • V sekci State nastavte volbu Restrict Access na RESTRICTED_USER.
Upozornění:
Nastavení RESTRICTED_USER módu způsobí, že k DB budou mít přístup jen uživatelé s právy sysadmin, dbcreator nebo db_owner. Spustit upgrade ale může pouze uživatel s právy sysadmin nebo db_owner.

Záloha dat

 1. Vyzálohujte databázi systému příp. zkontrolujte, že existuje aktuální záloha.
 2. Na serveru vyzálohujte složky, ve kterých je ALVAO nainstalováno, tj.:
  • C:\Program Files (x86)\ALVAO
  • C:\inetpub\wwwroot\složky webových aplikací

ALVAO Server

Aplikace ALVAO Server Setup podporuje upgrade typické instalace serverových aplikací ALVAO (tj. všechny serverové aplikace jsou na jednom serveru) z verze 8.0 a novějších. V případě, že přecházíte ze starší verze nebo používáte netypickou instalaci, postupujte podle návodu ALVAO Server - ruční upgrade.

 1. Ze stránky ALVAO Downloads si stáhněte aplikaci ALVAO Server Setup.
 2. Na serveru spusťte instalační soubor AlvaoServerSetup.exe a postupujte podle jeho pokynů.
Poznámka:
Při upgrade databáze se aktuální aktivační klíč ověřuje přes internet.

Klientské aplikace

 1. Pomocí Group Policy (nebo jinou technologií) zajistěte instalaci klientských aplikací a agentů na klientské počítače. Pro typickou instalaci to jsou tyto balíčky:
  • ALVAO Asset Management
   • AlvaoAssetManagementConsole.msi
   • AlvaoAssetManagementAgent.msi (pokud se používá detekce přes Agenta)
  • ALVAO Service Desk
   • AlvaoServiceDeskConsole.msi
  • ALVAO Monitoring
   • AlvaoMonitoringAgent.msi
  • Správa systému ALVAO
   • AlvaoAdmin.msi

Dokončení upgrade

 1. Přepněte databázi zpět do MULTI_USER módu, postup viz kapitola Příprava upgrade.
 2. Případně proveďte další konfigurační kroky dle instrukcí v dokumentech Release Notes od verze, ze které upgradujete.
 3. Restartujte IIS server.
Poznámka:
Pokud v produktu ALVAO Asset Management používáte ikony objektů z verze ALVAO 7.0 nebo starší, po upgrade můžete do systému nahrát nové ikony postupem Načtení nových ikon do ALVAO Asset Management 7.1, který platí i pro verzi ALVAO 8.2.

 

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.