Skip Navigation LinksALVAO 10.1Release Notes Skip Navigation Links. Skip Navigation Links Skip Navigation Links.


Release Notes

ALVAO 10.1

Před upgrade na novou verzi si přečtěte kapitolu Důležitá upozornění. Za ní potom v kapitole Nové funkčnosti a změny následuje seznam novinek a změn v nové verzi. Na konci dokumentu najdete průběžně aktualizovaný seznam vydaných aktualizací.

Použité zkratky

Zkratka Význam zkratky
Admin aplikace ALVAO Admin
AM produkt ALVAO Asset Management
AM Agent aplikace Asset Management Agent
AM Collector, Collector aplikace Asset Management Collector
AM Console aplikace Asset Management Console
AM WS aplikace Asset Management WebService
MR, MailboxReader aplikace Service Desk Mailbox Reader
OA modul ALVAO Outlook Add-in
SD produkt ALVAO Service Desk
SD Console aplikace Service Desk Console
SD WS aplikace Service Desk WebService
WA, WebApp aplikace ALVAO WebApp

Konvence označování záznamů

Záznamy v kapitolách Důležitá upozornění, Nové funkčnosti a změny, Odstraněné problémy a Známé problémy mají následující formát:

<zkratka produktu> <označení aplikace> <funkčnost> <popis změny>

Na začátku, případně na konci záznamu bývá navíc uveden identifikátor opravy resp. změny, např. T11111ALVAO. 

Příklady:

 • SD WebApp - Požadavky - Upravit - popis funkčnosti. (T11111ALVAO)
  • Úprava se týká aplikace ALVAO WebApp v rámci produktu ALVAO Service Desk.
 • AM Admin - Nastavení - Detekce - Nastavit - popis funkčnosti. (T22222ALVAO)
  • Úprava se týká aplikace ALVAO Admin v rámci produktu ALVAO Asset Management.

Důležitá upozornění

V této kapitole jsou uvedena upozornění na změny v nové verzi produktu, které mohou způsobit potíže při upgrade ze starší verze nebo při následném provozu nové verze. Přečtěte si tyto informace před upgradem na novou verzi.
Dále doporučujeme si přečíst seznam dodatečně zjištěných problémů ve vydaných verzích a jejich řešení, viz Známé problémy.

Společné pro všechny produkty ALVAO

 • Všechny produkty potřebují k běhu .NET 4.0 nebo vyšší. Pokud budete ALVAO Server upgradovat ručně, v použitých fondech aplikací pro ALVAO změňte verzi .NETu na 4.0. (T64623ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Tabulky – nastavení zobrazovaných sloupců je přesunuto do možností pohledu, ke kterým se dostanete přes tlačítko "…". (T59534ALVAO)
 • Tabulky – Filtr – proměnné today a now lze používat pouze v novém tvaru @today a @now. Je nutné ručně opravit všechny filtry, které proměnné ve starém tvaru obsahují. (T51397ALVAO)
 •  Tabulky – Filtry pohledů – proměnná @now má nyní přesnost 1 hodina. (T44663ALVAO)
 • Admin, AM Agent, AM Collector, AM Console, SD Console - ukončena podpora pro operační systém Windows XP. (T77002ALVAO)
  Pozn.: Na Windows XP je možné nainstalovat AM Agent 10.0.
 • ALVAO WebApp – Ověření uživatele – integrované ověřování systému Windows a pomocí formulářů (současně) – řízení integrovaného ověřování systému Windows pomocí uživatelského identifikačního řetězce (User Agent) již není podporováno. (T74763ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM – Můj svěřený majetek – po upgrade vidí běžní uživatelé u majetku jen tyto konkrétní vlastnosti: Výrobce, Model, Inventární číslo, Sériové číslo a Evidenční číslo. Viditelnost ostatních vlastností je potřeba nastavit – viz zabezpečení vlastností. (T31651ALVAO)
 • AM – Deník – odstraněné záznamy druhu Dokument je možné zobrazit pomocí příkazu Tabulka – Zobrazit odstraněné položky z místní nabídky. (T74109ALVAO)
 • AM - Datová analýza – uživatel v analýze vidí pouze data, která má právo vidět podle své role nebo nastavení práv ve stromu objektů. (T75385ALVAO)

ALVAO Service Desk

 • SD WebApp - před upgrade systému na verzi ALVAO 10.1 spusťte tento skript. Při spuštění postupujte podle pokynů, které jsou uvedeny na začátku souboru. Skript opraví události v deníku požadavků, které obsahují obrázky v textu odkazující do dočasných souborů systému Windows místo do databáze. (T69859ALVAO)
 • Vlastní úpravy a rozšíření – existující vlastní formuláře a rozšíření je nutné upravit na novou verzi.
 • Formuláře Nový požadavek a Přesunout do jiné služby - Pole Služba – vlastní funkce ftHdSectionForRequesterSearch_Custom již není podporována. Nově je nutné vytvořit proceduru spHdSectionForRequesterSearch_Custom, která bude mít stejnou deklaraci jako procedura spHdSectionForRequesterSearch. (T68985ALVAO)
 • Požadavek (proces požadavku) - byla zrušena systémová položka Obor. V případě, že byla používána, bude při upgrade převedena na Vlastní položku. Pokud byla původní položka použita pouze v rámci testování, doporučujeme novou Vlastní položku po upgrade odstranit. (T67736ALVAO)
 • SD WebApp - Aktuální zprávy - položka Zobrazovat od bude při upgrade zrušena. Zprávy, které měly Zobrazovat od nastaveno do budoucnosti, se po upgrade zobrazí žadatelům na stránce Aktuální zprávy. Nově vytvořené zprávy se zobrazí ihned po vytvoření. Dočasně je můžete skrýt pomocí položky Skrýt po. (T72205ALVAO))
 • SD WebApp – Měsíční vyúčtování služeb – odkaz v nabídce uživatele je ve výchozím nastavení skrytý. Zobrazit ho můžete pomocí postupu na stránce Měsíční vyúčtování služeb. (T75876ALVAO)
 • SD WS – u metod ResolveTicket, ReadColumn, WriteColumn, CreateTicket, AssignTicketToSolver a SetTicketState bylo zvýšeno zabezpečení. Z externí aplikace je mohou spouštět pouze uživatelé, kteří se do WS přihlásí integrovaně, a kteří mají příslušná oprávnění operaci provést. (T75625ALVAO)
 • SD WS – metoda ResolveTicket – pokud je metoda spuštěna z externí aplikace, požadavek je vyřešen pod aktuálně přihlášeným uživatelem. Pokud uživatel nemá oprávnění metodu spustit, požadavek není vyřešen. (T75625ALVAO)
 • SD WS – metoda CreateTicket – pokud je metoda spuštěna z externí aplikace, parametr creatorId se nepoužije a požadavek je zapsán pod aktuálně přihlášeným uživatelem. Pokud uživatel nemá oprávnění metodu spustit, požadavek není zapsán. (T75625ALVAO)
 • SD WS – metoda AssignTicketToSolver – pokud je metoda spuštěna z externí aplikace, parametr personId se nepoužije a požadavek je předán pod aktuálně přihlášeným uživatelem. Pokud uživatel nemá oprávnění metodu spustit, požadavek není předán. (T75625ALVAO)
 • SD WS – metoda SetTicketState – pokud je metoda spuštěna z externí aplikace, parametr personId se nepoužije a stav požadavku je změněn pod aktuálně přihlášeným uživatelem. Pokud uživatel nemá oprávnění metodu spustit, stav požadavku není změněn. (T75625ALVAO)
 • SD - Databáze - pohledy Požadavky, Průtok požadavků – historie, Průtok požadavků za 1 měsíc, Průtok požadavků za 2 měsíce, Request, Request Week Statics byly odstraněny. (T73659ALVAO)

ALVAO Monitoring

 • Produkt ALVAO Monitoring byl přejmenován na ALVAO User Activity Monitoring. Z licenčního hlediska se nově jedná o modul AM. (T47841ALVAO)
 • MON Portál/WebService – Instalace – Portál i WebService běží pod fondem aplikací s integrovaným režimem kanálů. Pokud budete ALVAO server upgradovat ručně, v použitém fondu aplikací pro Monitoring Portál změňte spravovaný režim kanálů na integrated. Zároveň je nutné nainstalovat novou verzi souboru Web.config, takže před upgrade přesuňte vaši aktuální verzi souboru z instalační složky jinam a po upgrade si zpět přeneste pouze vlastní nastavení. (T71577ALVAO)

ALVAO User Activity Monitoring

ALVAO Satisfaction Feedback

Nové funkčnosti a změny

Společné pro všechny produkty ALVAO

Ověřování

 • ALVAO WebApp – integrované ověřování systému Windows a pomocí formulářů (současně) - integrované ověřování systému Windows se použije pouze pro uživatele přistupující z vnitřní firemní sítě v zadaném rozsahu IP adres. Ostatní uživatelé se přihlašují přes formulář. Nastavení IP adres je v aplikaci Admin -> Spravovat -> Nastavení. (T74763ALVAO)

Tabulky

 • ALVAO WebApp – do nabídky v záhlaví sloupce je přidána možnost řazení tabulky příkazem Seřadit vzestupně/Seřadit sestupně a filtrování pomocí výběru hodnot. (T59534ALVAO)
 • ALVAO WebApp – při výběru zobrazovaných sloupců je možné sloupce vyhledávat podle názvu a příp. použít volbu Vybrat vše. (T59534ALVAO)
 • ALVAO WebApp – Příkazy – místo nové záložky se otevírá popup okno. (T77030ALVAO)
 • ALVAO WebApp – vylepšení vzhledu záložek pro pohledy tabulky. (T68827ALVAO)
 • ALVAO WebApp – záhlaví tabulek, tj. záložky pohledů a nadpisy sloupců, jsou ukotveny nad tabulkou a jsou tak vždy viditelné i při posouvání obsahu tabulky. Záhlaví je ukotveno pouze při zobrazení na monitoru počítače. Na mobilních telefonech nebo při zmenšení okna se záhlaví neukotvuje. (T68991ALVAO)
 • ALVAO WebApp – tabulky je možné příkazem Analyzovat v tabulce MS Excel exportovat do sešitu MS Excel (přípona xlsx). (T68989ALVAO)
 • Filtrování – na sloupcích typu datum a čas lze použít aritmetické výrazy s proměnnými @today a @now. Např. @today-1 znamená včera, @now+10 znamená za 10 hodin. (T44663ALVAO)
 • Filtrování – přidána podpora operátorů >,<,>=,<= u textových sloupců. (T77444ALVAO)
 • ALVAO WebApp – do nabídky nabídky v záhlaví sloupce je přidán příkaz na zrušení použitého filtru. (T59534ALVAO)
 • Volba Nastavení v nabídce sloupců je přejmenována na Zobrazit sloupce. (T79317ALVAO)
 • Volba Skrýt sloupec je přejmenována na Skrýt tento sloupec. (T79317ALVAO)
 • ALVAO WebApp – ve všech tabulkách byly příkazy z nabídky „…“ přesunuty z řádků do nového panelu příkazů v horní části stránky. (T75715ALVAO)
 • ALVAO WebApp - pokud uživatel nevybral při výběru sloupců alespoň jeden sloupec, je zobrazeno hlášení. (T69074ALVAO)

Ostatní

 • ALVAO Server Setup – při upgrade na vyšší verzi ALVAO se nejprve nainstaluje Admin a upgraduje se databáze, a až poté se instalují ostatní serverové aplikace. (T76172ALVAO)
 • ALVAO WebApp - přidán panel příkazů pod hlavní nabídku. (T68824ALVAO)
 • Admin – Databáze – nově budou verze databáze označeny stejně, jako verze aplikací, např. „ALVAO 10.1“, „ALVAO 10.1 SP1“ atd. Dosavadní značení verzí databáze, jako např. 99a, 100 apod., se již dále nebude používat. (T74638ALVAO)
 • Admin – Aktivace – z dialogu byly odstraněny informace o zadávání starých klíčů. (T75923ALVAO)
 • Admin – Uživatelé - sloupec Vytvořeno nyní zobrazuje datum a čas vytvoření uživatele v ALVAO. Dříve se při každém importu z AD zapsal aktuální datum a čas. (T74893ALVAO)
 • Admin – Uživatelé – přidán nový sloupec Naposled importováno z AD, který zobrazuje datum a čas, kdy byl uživatel naposled při importu nalezen v AD. (T74893ALVAO)
 • ALVAO Console - Přílohy – jako přílohy událostí lze vybrat i soubory současně otevřené v aplikaci MS Office. (T70370ALVAO)
 • ALVAO WebApp - Vlastní formuláře – do panelů příkazů je možné přidat tlačítka z formuláře. (T68824ALVAO)
 • ALVAO WebApp - Formuláře - Vybraná hodnota v polích - světle šedé pozadí a tmavý text. (T78497ALVAO)
 • ALVAO WebApp – ochrana před znovu odesláním vlastních formulářů navýšena na 7 vteřin. (T70062ALVAO)

ALVAO Asset Management

 • AM Console – Strom objektů – je možné najednou vybrat více objektů a nad výběrem použít příkazy Přesunout, Odstranit a Tisk. (T72491ALVAO)
 • AM Console – Strom – Počítač/Uživatel – do místní nabídky byl přidán příkaz Přidělit licence. (T68350ALVAO)
 • AM Console – Strom – Uživatel – do místní nabídky byl přidán příkaz Evidence licencí. (T68350ALVAO)
 • AM – Vlastnosti - je možné definovat zabezpečení pro viditelnost a úpravu hodnot vlastností. (T31651ALVAO)
 • AM Console – Seznamy objektů - do tabulky byla přidána podobná místní nabídka, jako je na záložce Objekty a do hlavní nabídky příkaz Přesunout objekt. (T68349ALVAO)
 • AM Console – Licence – při vytváření/úpravě licencí je nyní možno vybrat licenční model na jádro. (T72494ALVAO)
 • AM Console – Detekce autonomním agentem – pokud počítač překračuje licenci AM, zobrazí se o tom informace ve stavu detekce HW a SW. (T64059ALVAO)
 • AM – Objekt druhu Uživatel má novou výchozí ikonu. (T68948ALVAO)
 • AM Console – příkaz Nástroje – Databáze - Opravit databázi byl přesunut do aplikace Admin jako příkaz Soubor – Údržba databáze - Opravit databázi. (T66955ALVAO)
 • AM – Datová analýza – při nastavení připojení se zjišťuje aktuálně přihlášený uživatel ve Windows. Analýza zobrazuje pouze hodnoty vlastností objektů, které má přihlášený uživatel právo číst. (T74912ALVAO)
 • AM Console – předávací protokol vnitřní souhrnný lze vystavit pouze na objektu druhu Uživatel. (T74743ALVAO)
 • AM Console – Objekty a vlastnosti – Objekty typu Uživatel a Počítač mají novou systémovou vlastnost Naposled importováno z AD, obsahující datum a čas, kdy byl uživatel naposled při importu nalezen v AD. (T74893ALVAO)
 • SAM Assistant - Software Management Report – byla přidána volba pro ne/započítání neauditovaných produktů. (T76242ALVAO)
 • Admin – Vlastní položky – je možné definovat vlastní položky pro softwarové produkty v AM. (T75945ALVAO)
 • AM Console – Produkty – v tabulce je možné zobrazit vlastní položky produktů. (T75945ALVAO)
 • AM Console – Produkty – Nový/Upravit - je možné upravovat hodnoty vlastních položek produktů. (T75945ALVAO)
 • AM Console – Evidence Licencí – v tabulce je možné zobrazit vlastní položky produktů. (T75945ALVAO)
 • AM Console – Evidence Licencí – Upravit – Obecné – přidáno tlačítko pro úpravu produktu licence. (T75945ALVAO)
 • AM Console – Evidence Licencí – Upgradovat - je možné hromadně vybrat a "zaškrtnout" položky licence. (T77520ALVAO)
 • AM Console - do hlavní nabídky byl přidán příkaz Zobrazit - Odstraněné položky. (T77099ALVAO)
 • AM Console – Přehled licencí a instalací – v horní tabulce je možné zobrazit vlastní položky produktů. (T76963ALVAO)
 • AM Console – záložka Software/Přehled licencí a instalací – ve spodní tabulce je možné zobrazit vlastní položky produktů. (T76964ALVAO)
 • AM Console – záložka Software – v horní tabulce je možné zobrazit vlastní položky produktů. (T76962ALVAO)
 • AM Console - Software - Nová licence - Balík licencí - názvy licencí se generují ve tvaru <Název licence> - <Název produktu>. (T78126ALVAO)
 • AM Console - Software - Produkty - Nový - volba Přidat do standardní knihovny softwarových produktů je implicitně zapnuta. (T77416ALVAO)

ALVAO Service Desk

Katalog služeb

 • Pro často používané služby je možné vytvořit zástupce služby na dostupnějším místě v katalogu služeb. (T68980ALVAO)
 • Formulář pro podání požadavku lze při načtení automaticky naplnit hodnotami podle výchozí šablony požadavků dané služby. (T68980ALVAO)
 • Žadatel může vyhledávat službu podle klíčových slov, která nejsou přímo obsažena v názvu. (T68985ALVAO)

Požadavek

 • Vyřešit – v dialogu se zobrazují povinné položky pro stav Vyřešeno (a případně i pro stav Uzavřeno, pokud je na procesu nastavený automatický přechod do tohoto stavu). (T49732ALVAO)
 • Oznámení žadateli o vytvoření nového požadavku zjednodušeno. (T78320ALVAO)
 • Nový požadavek – formulář lze při načtení automaticky naplnit hodnotami podle výchozí šablony požadavků dané služby. (T68980ALVAO)
 • Nový požadavek – přidán příkaz pro zobrazení požadavků podaných žadatelem. Příkaz otevírá seznam požadavků žadatele na nové záložce. (T75179ALVAO)
 • Nový požadavek - zrušeno pole Poznámky. (T78323ALVAO)
 • Převzít k řešení – příkaz se nezobrazuje aktuálnímu řešiteli požadavku. (T40537ALVAO)
 • Oznámení o nové zprávě pro řešitele/operátory – oznámení má tvar přeposlané zprávy, aby příjemci nepřipadalo oznámení jako původně adresované jemu. (T77846ALVAO)
 • Oznámení o přijetí nové zprávy - oznámení je odesláno vždy, když je zpráva doručena do komunikace. Příjemcům, kterým byla adresována původní zpráva, se oznámení neposílá. Pozn.: Dříve se oznámení odesílalo pouze pokud v poli Komu byla uvedena adresa služby požadavku. (T56662ALVAO)
 • Oznámení o přijetí nové zprávy – řešitel dostává oznámení o nové zprávě i z požadavků ve schvalování. (T74491ALVAO)
 • Oznámení o změně termínu – ve zprávách je uváděn podrobnější důvod změny. (T70768ALVAO)
 • První reakce žadateli - přidělení požadavku k řešení uživateli, který je zároveň jeho žadatelem, je považováno za splnění první reakce. (T36446ALVAO)

Schvalování

 • Požadavek je možné schválit/zamítnout emailem. Schvalování emailem je nutné nejprve zapnout přidáním schvalovacích tlačítek do šablony zprávy pro schvalovatele, viz proměnná [$ApprovalByEmail$]. (T54725ALVAO)
 • Šablona zprávy pro schvalovatele - je možné sestavit vlastní šablonu zprávy pro schvalovatele obsahující srozumitelný popis předmětu schvalování (např. zda se schvaluje samotná žádost žadatele, návrh jejího řešení, finanční rozpočet, hotové řešení apod.). (T73285ALVAO)
 • Požadavek – Nechat schválit – ve formuláři je možné zobrazit náhled zprávy pro schvalovatele. (T77616ALVAO)
 • Oznámení schvalovatelům o ukončení schvalovacího kroku – jakmile skončí daný schvalovací krok (schválení, zamítnutí, zrušení, expirace), je schvalovatelům odesláno nové oznámení, že se již nečeká na jejich rozhodnutí. (T54725ALVAO)
 • Admin – Schvalovací schémata – do schvalovacího kroku Skupina je přidána volba Pouze žadatel nebo jeho nadřízený, která z dané skupiny vybere pouze žadatele nebo jeho (i nepřímého) nadřízeného. Takto lze řešit schvalování např. vedoucím oddělení, do kterého žadatel spadá. (T28004ALVAO)
 • Schválení/Zamítnutí požadavku – pokud schvalovatel nemá ve službě nastavený vlastní podpis, do komentáře ke schválení/zamítnutí požadavku se automaticky vkládá podpis složený z jeho jména a příjmení. (T77896ALVAO)
 • Oznámení o obdržení požadavku ke schválení bylo změněno. (T73285ALVAO)

Aktuální zprávy

 • Zprávy je možné rozesílat e-mailem. (T68982ALVAO)
 • Text zprávy lze formátovat (HTML) včetně možnosti vkládat do něj odkazy a obrázky. (T68996ALVAO)

Správa a administrace systému

 • Admin – Služby – Oprávnění – jedna služba může mít i více řešitelských týmů, každý pro jinou skupinu žadatelů. (T71870ALVAO)
 • Admin – Služby – ke službám je možné přiřadit klíčová slova. Když uživatel hledá určitou službu, kromě názvu služby se nyní prohledávají i klíčová slova. Klíčová slova lze jazykově lokalizovat. (T68985ALVAO)
 • Admin - Provozní doby - přidána rozbalovací nabídka Časová zóna. Provozní doby se nyní zadávají v konkrétní časové zóně. Tip: V existujících provozních dobách změňte časovou zónu z UTC na vaši časovou zónu. Tím zajistíte automatický přechod na letní resp. zimní čas dle vaší zóny. (T32562ALVAO)
 • Admin - Provozní doby – možnost z provozní doby vyloučit státní svátky pro ČR. (T75529ALVAO)
 • Systém pravidelně kontroluje, jestli je všem žadatelům ve službách přiřazen operátor. (T74897ALVAO)
 • Admin – přidán příkaz pro okamžitou kontrolu, zda mají všichni žadatelé ve službách přiřazeného operátora. (T74897ALVAO)
 • Admin – Schvalovací schémata – schvalovací krok Nadřízený žadatele je přejmenován na Přímý nadřízený žadatele. (T28004ALVAO)

Reporting

 • Datová analýza – reporty obsažené v analýze byly změněny podle best practice. (T78674ALVAO)
 • Datová analýza - vlastní položky se nyní v seznamech objevují pod Zobrazovaný název a ne Sloupec v databázi. (T29035ALVAO)
 • Databáze – ve schématu Query jsou připraveny SQL pohledy pro reporting. (T69086ALVAO)

Ostatní

 • Nový požadavek – volba Předat řešiteli byla přejmenována na Řešitel. (T78324ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace – Odpovědět/Odpovědět všem – z příjemců se odstraňují e-mailové adresy služeb, aby odeslaná zpráva nebyla, po načtení ze schránky služby, uvedena v deníku požadavku duplicitně. (T77540ALVAO)
 • Poslat zprávu/Odpovědět/Předat dál/Přeposlat požadavek - při odeslání se do předmětu přidá značka požadavku, pokud jej již neobsahuje. (T77823ALVAO)
 • Příkaz Zapsat požadavek byl přejmenován na Nový požadavek. (T78576ALVAO)
 • Požadavek - Formuláře Schválit a Zamítnout byly sloučeny do jednoho formuláře Schválit nebo zamítnout. Na novém formuláři se zobrazuje zpráva pro schvalovatele. (T73285ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace/Deník – příkaz Předat dál byl přejmenován na Přeposlat. (T76926ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace/Deník – ikony u událostí byly aktualizovány (T76726ALVAO)
 • Požadavek - Upravit – pořadí položek na formuláři je upraveno podle formuláře Nový požadavek. (T68830ALVAO)
 • Seznam požadavků - Upravit hromadně – popisy vlastních položek jsou skryté. Lze je zobrazit pomocí ikony otazníku vedle názvů položek. (T68830ALVAO)
 • Požadavek - Přeposlat – do příloh zprávy se nevkládají soubory, jejichž obsah je duplicitní s jinou přílohou. (T68836ALVAO)
 • Požadavek - záložka Obecné - položky Aktuální cíl a Aktuální cíl (termín) nahradila jedna položka Aktuální cíl/termín. (T56835ALVAO)
 • Požadavek - záložka Obecné – Žadatel/Řešitel – Detail – sjednocení názvů položek Uživatelské jméno a Další kontakty. (T75988ALVAO)
 • Požadavek - Vyřešit – při vyřešení požadavku bez řešitele se do deníku požadavku automaticky zapíše událost o předání požadavku řešiteli, který vyřešení provedl. (T75357ALVAO)
 • Vlastní položky požadavku – překlad seznamu hodnot je ve vícejazyčném prostředí ve výchozím stavu vypnutý. (T73833ALVAO)
 • Seznam požadavků – Aktualizovány ikony v seznamech požadavků. (T77726ALVAO)
 • Šablony požadavků - v popisu požadavku je možné použít formátovaný text a obrázky. (T52590ALVAO)
 • Admin – Vlastní položky – Seznam hodnot – Hodnota – v dialogu byla zvětšena délka pole Služba. (T70248ALVAO)
 • Admin – Služby – Oznámení - volba Požadavek přesunut do jiné služby přejmenována na Požadavek přesunut do této služby. (T70071ALVAO)
 • Osoba – sjednoceno pořadí kontaktních údajů osoby při zobrazení detailu a na formulářích (T73113ALVAO)
 • Deník (seznam událostí) – ve filtru sloupců Od, Komu, Vytvořil, Řešitel, Žadatel lze použít proměnnou @me. (T62744ALVAO)
 • Deník (seznam událostí) – ve výchozím pohledu je na sloupec Od nastaven filtr @me a na sloupec Datum filtr @today. (T74313ALVAO)

ALVAO WebApp

 • Prohledat - je možné prohledávat deníky požadavků. (T49947ALVAO)
 • Nový/Upravit požadavek - položky požadavku se na formuláři zobrazují ve dvou sloupcích. (T68830ALVAO)
 • Nový/Upravit požadavek, Nová/Upravit šablonu – byl přidán popis pole Služba a SLA, který je ve výchozím zobrazení skrytý. Po jeho zobrazení lze zobrazit i informace o vybrané službě resp. SLA. (T75392ALVAO)
 • Požadavek - Poslat zprávu – pole Komu/Kopie - v našeptávání se přednostně nabízejí naposledy použití příjemci. (T70937ALVAO)
 • Požadavek - Poslat zprávu – vylepšení vzhledu dialogu pro vkládání článku z báze znalostí do zprávy. (T78329ALVAO)
 • Požadavek - Vyřešit/Znovuotevřít/Termín – doplnění volby Neposílat oznámení žadateli. Sjednocení funkčnosti dialogů SD WA a SD Console. (T38439ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace/Deník – Nová událost – Druh události - rozbalovací nabídka byla nahrazena tlačítky. (T41094ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace/Deník – příkazy Odpovědět všem/Odpovědět/Přeposlat/Upravit u událostí se při zobrazení požadavku ve splitpane otevírají v popup okně místo na nové záložce prohlížeče jako dříve. (T79505ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace/Deník – u nedávných událostí se místo např. „před 21 sekundami“ zobrazuje datum a čas vytvoření události. (T73767ALVAO)
 • Požadavek - Komunikace/Deník – přidán příkaz Rozbalit vše/Sbalit vše pro rozbalení/sbalení všech událostí. (T47723ALVAO)
 • Požadavek - u vyřešeného požadavku se členům řešitelského týmu a žadateli zobrazuje příkaz Znovu otevřít na prvním místě. (T78330ALVAO)
 • Požadavek - Příkaz Přesunout do jiné služby byl v nabídce příkazů přesunut níže pod příkaz Vrátit operátorovi. (T74997ALVAO)
 • Seznam požadavků - Hromadné příkazy – revize pořadí příkazů v nabídce. (T71714ALVAO)
 • Seznam požadavků - Sloupce v tabulce – přidáno upozornění na sloupce, které se mohou načítat příliš dlouho. (T65563ALVAO)
 • Aktuální zprávy - Spravovat - po kliknutí v tabulce na nadpis zprávy se daná zpráva zobrazí v režimu čtení na nové záložce prohlížeče. (T76261ALVAO)
 • Aktuální zprávy - Spravovat – Nová zpráva/Upravit – formuláře se otevírají na nové záložce prohlížeče a po jejich odeslání se zobrazí zpráva v režimu čtení. (T76261ALVAO)
 • Aktuální zprávy - Spravovat - do panelu příkazů je doplněn příkaz Zobrazit. (T77304ALVAO)
 • Aktuální zprávy - Z formuláře Nová zpráva/Upravit zprávu je odstraněna položka Zobrazovat od. V tabulce zpráv v režimu úprav je tato položka automaticky nahrazena položkou Vytvořeno. (T72205ALVAO)
 • Báze znalostí - Spravovat - po kliknutí v tabulce na název znalosti se daná znalost zobrazí v režimu čtení na nové záložce prohlížeče. (T76261ALVAO)
 • Báze znalostí - Spravovat - Upravit – po odeslání formuláře, který je otevřen na nové záložce prohlížeče, se místo tabulky znalostí zobrazí znalost v režimu čtení. (T76261ALVAO)
 • Formuláře – pole pro výběr osoby – vybraná osoba se zobrazuje včetně ikony. (T78325ALVAO)
 • Formuláře - pole Služba – po výběru se v poli zobrazuje název služby včetně ikony. (T78326ALVAO)
 • Editor formátovaného textu - do panelu nástrojů byly přidány dva nové nástroje – Kopírovat formátování a Krok zpět / dopředu. (T69477ALVAO)
 • Editor formátovaného textu – na úzké obrazovce se zobrazuje zjednodušená nabídka pro formátování. (T78327ALVAO)
 • Nastavení – nastavení nepřítomnosti uživatele a jeho zástupce v nepřítomnosti bylo přesunuto na samostatnou stránku Nastavení -> Nepřítomnost. (T71899ALVAO)
 • Správa týmu – Nový/Upravit uživatele – pole Telefon je přejmenováno na Telefon do zaměstnání kvůli konzistenci názvu položky s ostatními výskyty v aplikaci. (T73114ALVAO)
 • Správa týmu – Nový uživatel/Upravit – po odeslání formuláře, který je otevřen na nové záložce prohlížeče, se místo tabulky uživatelů zobrazí detail daného uživatele v režimu čtení. (T76261ALVAO)
 • Šablony požadavků – Nová/Upravit – ve formuláři u SLA, služby a vlastních položek se zobrazuje popis. (T73115ALVAO)
 • Ze stránek Báze znalostí a Aktuální zprávy jsou odstraněny nadpisy. (T71720ALVAO)
 • Prohledat osoby – Uživatel, který je pouze žadatel, může vyhledávat pouze mezi osobami ze své organizace a nemůže vyhledávat mezi organizacemi. (T81310ALVAO)

SD Console

 • Načíst zprávy z Outlooku jako nový požadavek – lze vybrat jiného žadatele, než je odesílatel zprávy, a je příp. možné předem upravit název požadavku. (T54525ALVAO)
 • Správa šablon požadavků byla přesunuta na ALVAO WebApp. Stávající příkaz v SD Console nyní otevírá správu šablon z ALVAO WebApp ve webovém prohlížeči. (T68839ALVAO)
 • Požadavek - Vyřešit – vyřešení požadavku se provádí prostřednictvím webového formuláře. (T68832ALVAO)
 • Požadavek - Nechat schválit – spuštění schvalování se provádí prostřednictvím webového formuláře. (T77616ALVAO)
 • Požadavek - nové ikony pro druhy událostí. (T78649ALVAO)
 • Detail požadavku – tabulka Deník požadavku (vlevo dole) - ve filtru sloupců Od, Komu, Vytvořil lze použít proměnnou @me. (T62744ALVAO)

Vlastní úpravy a rozšíření

 • Vlastní programová rozšíření – je možné provádět periodické vlastní akce. (T68979ALVAO)
 • Vlastní formuláře – doporučená struktura umístění zdrojových souborů vlastních formulářů je Custom\<název funkčnosti>\<zdrojové soubory funkčnosti>. Pokud používáte strukturu Custom\<název firmy>\<všechny formuláře>, doporučujeme ji změnit. Při změně adresářové struktury vlastních formulářů nezapomeňte upravit cesty k formulářům v nastavení služeb. (T72625ALVAO)
 • SD WS - Automatické akce na základě událostí požadavku - lze provádět i před načtením zprávy do deníku požadavku, resp. před vytvořením požadavku na základě načtené zprávy. (T68978ALVAO)
 • SD WS – metoda SendMail umožňuje zařadit zprávy do fronty pro odeslání s různou prioritou. (T75519ALVAO)
 • SD WS – byla přidána metoda HasPersonSlaInSection pro kontrolu SLA uživatele na službě. (T72021ALVAO)
 • SD WS – metody NotifyOnHdTicketAccepted a NotifyOnHdTicketRejected mají v parametrech místo čísla tiketu číslo schvalovacího kroku. (T79082ALVAO)
 • SD WS – do rozhraní byla přidána metoda CreateTicketRelation, která umožňuje vytvářet vazby mezi požadavky. (T79455ALVAO)
 • SD WS – byla přidána metoda CreatePerson pro vytvoření uživatele. (T78836ALVAO)
 • SD WS – byla přidána metoda AddPersonToGroup pro přidání uživatele do skupiny a RemovePersonFromGroup pro odebrání uživatele ze skupiny. (T78836ALVAO)
 • SD WS – byla přidána metoda IsPersonMemberOfGroup pro kontrolu členství uživatele ve skupině. (T78836ALVAO)
 • SD WS – Pomocí metody ReadColumn lze číst údaje o uživateli. (T78836ALVAO)
 • SD WS – Pomocí metody WriteColumn lze zapisovat údaje o uživateli. (T78836ALVAO)

ALVAO Outlook Add-in

 • Příkazy OA – přidáno tlačítko na zobrazení hlavní a uživatelské nabídky ALVAO WebApp. (T78458ALVAO)
 • Nový požadavek ze zprávy – lze vybrat jiného žadatele, než je odesílatel zprávy, a je příp. možné předem upravit název požadavku. (T54525ALVAO)
 • Pás karet - příkaz Zobrazit panel úkolů je zobrazen na prvním místě. (T78333ALVAO)
 • OA – Při vytvoření nového požadavku ze zprávy je ve zprávě v deníku uveden původní odesílatel zprávy. (T81190ALVAO)

ALVAO Satisfaction Feedback

 • Do dotazníku byla přidána nová položka Celková spokojenost, kterou je možné vyplnit kliknutím na hlasovací tlačítka obsažená přímo v oznámení o vyřešení požadavku. (T68660ALVAO)
 • Rozbalovací nabídky hodnot v dotazníku byly nahrazeny řadami hvězdiček, ve kterých lze jednoduše hodnotit jedním kliknutím. (T68660ALVAO)

ALVAO Electronic Handover Forms

 • Byla přidána podpora pro vícejazyčnost odesílaných zpráv a textů na stránce Mé dokumenty. (T74899ALVAO)

Odstraněné problémy

Vydané aktualizace

FIX1 (verze 10.1.1247, vydáno 3.5.2018)

Změny:

 • Přidána lokalizace do němčiny, polštiny a slovenštiny

Odstraněné problémy:

FIX2 (verze 10.1.1306, vydáno 7.6.2018)

Odstraněné problémy:

FIX3 (verze 10.1.1361, vydáno 5.7.2018)

Odstraněné problémy:

FIX4 (verze 10.1.1416, vydáno 2.8.2018)

Odstraněné problémy:

 • T83001ALVAO AM - Detekce software - nedetekují se nainstalované aplikace "uživatele"
 • T83617ALVAO SD - Při vyřešení požadavku se do pole Termín nezapočítá doba čekání na žadatele
 • T83640ALVAO SD WA - Báze znalostí - Pokročilé prohledávání znalostí - na Db bez FTS skončí chybou
 • T83730ALVAO OA - Nový požadavek ze zprávy - Požadavek se nevytvoří v případe že email příjemce je emailem služby
 • T83915ALVAO AM Console - Tisk - Předávací protokol vnitřní - zobrazuje chybu "MS Word is probably not installed." nebo "0x80004003 Neplatný ukazatel"
 • T83921ALVAO AM Console - Přehled licencí a Instalací - ve spodní tabulce nezobrazuje žádné hodnoty ve sloupcích (např. Název v síti, Sériové číslo BIOSu, ...)
 • T83949ALVAO ALVAO - ImportAD - pokud import narazí na neznámý "Foreign Security Principal", skončí chybou
 • SP1 (verze 10.1.3028, vydáno 15.9.2018)

  Nové funkčnosti a změny:

  • SD WA - Vlastní formuláře - příkazy OK, Uložit, Odeslat, Schválit a Zamítnout, které jsou do lišty přidány pomocí css třídy na tlačítku formuláře, se nyní zobrazují se standardní ikonou. (T81324ALVAO)
  • SD Console – Požadavky - Upravit – lze hromadně upravovat všechny položky, které existují ve všech vybraných požadavcích (tj. jsou nastavené v jejich procesech). (T33101ALVAO)
  • SD WA – Insider Preview - část systému ALVAO obsahující agilně vyvíjené experimentální funkčnosti, které jsou zatím určeny pouze k testování. (T81763ALVAO)

  Odstraněné problémy:

  SP1 FIX5 (verze 10.1.3076, vydáno 4.10.2018)

  Odstraněné problémy:

  • T81986ALVAO SwLib - vygenerovaná knihovna nejde načíst do AM Console

  SP1 FIX6 (verze 10.1.3127, vydáno 1.11.2018)

  Odstraněné problémy:

  SP1 FIX7 (verze 10.1.3181, vydáno 6.12.2018)

  Odstraněné problémy:

  SP1 FIX8 (verze 10.1.3236, vydáno 3.1.2019)

  Odstraněné problémy:

  SP1 FIX9 (verze 10.1.3284, vydáno 7.2.2019)

  Opravené drobné chyby v ukázkové databázi.

  SP1 FIX10 (verze 10.1.3338, vydáno 7.3.2019)

  Odstraněné problémy:

  • T89919ALVAO SD WA - Požadavek - Převzít k řešení - Zbytečné spouštění vl. akce (změna stavu)
  • T90813ALVAO ALVAO Console - Tabulky - filtrování v tabulkách může trvat delší dobu v případě zadání filtru do uvozovek

   

  Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.