Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementInventura majetkuOrcaScan Skip Navigation Links.


OrcaScan

K provedení inventury s využitím čárových kódů můžete použít placenou aplikaci OrcaScan pro mobilní telefony a některé čtečky čárových kódů. Postupujte následovně:

 1. Zahajte inventuru, vytvořte soubor čtečky a přiřaďte do něj požadovaný majetek.
 2. Použijte příkaz Soubor – Exportovat XLSX a vyberte vlastnost obsahující hodnoty čárových kódů. Pokud má některý majetek hodnotu čárového kódu uloženou v jiné vlastnosti (např. Sériové číslo, Inventární číslo), soubor následně otevřete v Microsoft Excel a do odpovídajících buněk ve sloupci Barcode zkopírujte hodnoty z odpovídajícího sloupce. Řádky, které ve sloupci Barcode nemají uvedenu hodnotu, můžete ze sešitu vymazat, protože stejně nebudou inventarizovány.
 3. Zaregistrujte se do aplikace OrcaScan a nainstalujte si také aplikaci na mobilní telefon příp. jiné zařízení.
 4. Ve webové aplikaci vytvořte nový list a odstraňte z něj všechny sloupce kromě sloupce Barcode.
 5. Příkazem Import nahrajte soubor XLSX. Všechny potřebné sloupce se automaticky vytvoří a všechna data se nahradí daty z importovaného souboru.
 6. Pokud jste soubor importovali poprvé, v záhlaví sloupce Date klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Edit column. Položku Data type nastavte na typ Date Time (automatic). Podobně, pro sloupec ObjectId zapněte volbu Readonly.
  Tip:
  Sloupcům, které chcete vidět v seznamu majetku v mobilní aplikaci, v nabídce Edit column zapněte volbu Show in mobile list. První sloupec s touto volbou je zobrazen jako název majetku, ostatní jako další položky. Když tuto volbu zapnete ve sloupci Date, v mobilní aplikaci si potom budete moci majetek seřadit od nenalezených po již nalezené. V mobilní aplikaci použijte tlačítko filtru v horním panelu a v nabídce Sort by vyberte sloupec Date.
  Tip:
  Sloupcům, které nechcete upravovat při potvrzení majetku (případně vytváření nového), v nabídce Edit column zapněte volbu Hidden.
 7. Otevřete mobilní aplikaci OrcaScan a spárujte ji s webovou aplikací.
 8. V mobilní aplikaci přepněte list na nově vytvořený a záložku na cloud.
 9. Pomocí tlačítka Scan v mobilní aplikaci načtěte postupně čárové kódy všech inventarizovaných zařízení. Po načtení čárového kódu vždy zkontrolujte správnost hodnot v polích a případně je změňte.
  Tip:
  Pokud provádíte inventuru podle místností nebo uživatelů, můžete si záznamy podle těchto sloupců seskupit. V mobilní aplikaci použijte tlačítko filtru v horní liště a v nabídce Group by vyberte příslušný sloupec.
 10. Po dokončení inventury použijte příkaz Export ve webové aplikaci OrcaScan a stáhněte si soubor ve formátu XLSX (Microsoft Excel) do počítače.
 11. Stažený soubor otevřete v aplikaci Microsoft Excel, v horní žluté liště pod panelem příkazů povolte jeho úpravy a soubor uložte.
 12. V aplikaci AM Console v okně Inventura použijte příkaz Soubor – Importovat XLSX a vyberte stažený soubor.
 13. Poté zpracujte výsledky inventury.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.