Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleNástrojeModulyInventura Skip Navigation Links.


Inventura

V okně je otevřena naposled použitá inventura, v záhlaví je uvedeno její číslo, datum, ve kterém byla zahájena, a stav (otevřená či uzavřená). Pokud není otevřena žádná inventura, v záhlaví okna je informace Není vybrána inventura.
Inventuru otevřete pomocí nabídky Soubor Otevřít inventuru.

Okno obsahuje údaje o jedné inventuře a skládá se ze dvou tabulek:

 • Horní tabulka - obsahuje seznam majetku k inventarizaci. V barevně odlišených sloupcích najdete evidované údaje před zahájením inventury (bílé a šedé sloupce) a údaje zjištěné inventurou (žluté sloupce). V červených sloupcích jsou uvedeny stavové hodnoty (Uzamčeno, Zpracováno apod.) Speciální sloupec Chybové hlášení zobrazuje problémy, které se vyskytují po provedení inventury u daného majetku. V případě, že byl nalezen pro majetek nějaký problém, zobrazuje se v tomto sloupci také ikona .
 • Spodní tabulka - spodní část okna obsahuje seznam souborů čteček čárových kódů, do kterých je rozdělen majetek z horní tabulky. Z jednotlivých čteček lze exportovat soubor pro čtecí zařízení a ze zařízení lze zpět importovat záznamy o ruční inventuře.

Možnosti:

Možnosti místní nabídky v tabulce s majetkem:

 • Přiřadit majetek do souboru čtečky – přiřadit vybraný majetek do souboru čtečky vybraného v dolní tabulce.
 • Označit soubor čtečky – označí v dolní tabulce soubor čtečky, do kterého je vybraný majetek zařazen.
 • Označit objekt ve stromu – označí vybraný majetek ve stromu v Hlavním okně AM Console.
 • Jdi na duplicitní záznam – označí duplicitní záznam k vybranému majetku (pokud duplicitní záznam existuje).
 • Převést majetek na uživatele – převést vybraný objekt na nově zjištěného majitele. Pokud byl při inventuře zjištěn jiný majitel objektu, než je evidován ve stromu, převedete tímto příkazem majetek pod nového uživatele. Pokud nový uživatel ve stromu existuje, majetek bude převeden automaticky, pokud bude problém s dohledáním uživatele, budete požádání o ruční dohledání pomocí okna Objekty.
 • Převést majetek na ... – vybrat objekt, pod který vybraný majetek chcete zařadit (ve stromu objektů).
 • Poznámka:
  Příkazy pro převedení majetku vyvolají standardní akci přesunu objektu ve stromu se všemi příslušnými dialogy. Např. pokud přesouváte součást počítačové sestavy, budete před akcí dotázáni, zda chcete přesunout pouze část či celek, změna se zapisuje do Deníku apod.
 • Uzamknout záznamy – zamezit změnám vybraných záznamů v této inventuře.
 • Zpracovat záznamy – zpracovat vybrané záznamy a případné nové informace zapsat do evidence.
 • Tabulka – nabídka umožňuje přizpůsobit si tabulku. Například vytvářet filtry, pohledy či zobrazit více řádků.
 • Najít – vyhledat text ve zobrazené tabulce.
 • Odstranit – odebrat vybrané záznamy z inventury.
 • Upravit – upravit vybraný záznam.

Možnosti místní nabídky v tabulce s čtečkami:

 • Nový soubor čtečky – vytvořit nový soubor pro čtecí zařízení.
 • Exportovat XLSX – exportovat soubor s koncovkou .xlsx jako podklad pro inventuru.
 • Importovat XLSX – importovat soubor s koncovkou .xlsx po provedení inventury.
 • ALVAO Mobile Inventory – příkazy týkající se inventury pomocí mobilní aplikace ALVAO Mobile Inventory.
  • Exportovat IXM – exportovat soubor s podklady pro inventuru do čtecího zařízení a uložit je na disk.
  • Importovat IXM – importovat soubory ze čtecího zařízení (uložené na disku), kterým byla provedena inventura.
 • Odstranit – odstranit vybrané čtečky.
 • Upravit – upravit údaje o vybrané čtečce.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.