Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSlužbyProcesyGenerateProcessDiagram Skip Navigation Links.


GenerateProcessDiagram

Popis funkce

Aplikace slouží k vygenerování diagramu stavů zadaného procesu v Microsoft Visio. Tato utilita funguje, pouze pokud je na počítači nainstalováno Microsoft Visio.

Syntax příkazové řádky

GenerateProcessDiagram.exe {/conn "připojovací řetězec" | /server "název databázového serveru" /db "název databáze"} {/process <číslo procesu> | /processName "název procesu"}

Parametry

Přepínač Popis Povinný
/conn "řetězec"
/server "název serveru"
/db "název databáze"
Těmito parametry se nastavuje připojení k databázi ALVAO. Je možné použít připojovací řetězec (např. /conn "Data source=.\sqlexpress;Initial Catalog = test;Integrated Security=True"), nebo jednoduše zadat konkrétní SQL server a DB (např. /server ".\sqlexpress" /db "test"). Ano
/process <číslo procesu>
/processName “název procesu”
Těmito parametry se identifikuje příslušný proces. Je možné použít číslo procesu (např. /process 1), nebo zadat název procesu (např. /processName "Obecný požadavek"). Ano

Příklady použití

Zobrazení diagramu stavů procesu pomocí zadání jednoduchého přihlášení k SQL serveru a čísla procesu:
GenerateProcessDiagram.exe /server ".\sqlexpress" /db "test" /process 1

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.