Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůMůj tým Skip Navigation Links.


Můj tým

Kontaktní osoby externích zákazníků (žadatelů služeb) mohou příkazem WebApp - nabídka uživatele v pravém horním rohu - Můj tým samoobslužně vytvářet uživatelské účty pro přístup do Alvao pro své kolegy.

Stránka Můj tým je dostupná pouze členům skupiny Manažeři týmů. Pokud chcete svým zákazníkům tuto funkčnost zpřístupnit, přidejte jejich kontaktní osoby do této skupiny.

Doporučená struktura skupin uživatelů

Pro přidělování SLA zákazníkům doporučujeme používat následující strukturu skupin.

Mějme v SD službu, ve které žadatelé zákazníka žádají, například „Technická podpora“. Ve službě technická podpora jsou SLA například „Neplacená technická podpora“, „Placená technická podpora“ a „Prémiová technická podpora“.

Existují 3 skupiny uživatelů: „TP neplacená“, „TP placená“ a „TP prémiová“. Tyto skupiny mají ke službě přidělené odpovídající SLA.

Zákazník s názvem např. „Acme corp.“ si objedná placenou technickou podporu pro běžné žádosti a prémiovou technickou podporu pro kritické události. Pro tohoto zákazníka tedy vytvoříme další 2 skupiny. Skupina „Acme – placená TP“ bude členem skupiny „TP placená“ a skupina „Acme – prémiová TP“ bude členem skupiny „TP prémiová“.

Manažer zákazníka pak bude zařazen v obou skupinách „Acme – placená TP“ i „Acme – prémiová TP“. Při editaci práv jeho podřízených pak manažer uvidí právě tyto 2 skupiny a může uživatele rozdělovat do skupin podle toho, zda mají mít možnost použít dané SLA.

Skupiny pro zákazníky tedy nemají přímo přidělené SLA ke službě, ale jsou členy jiných skupin. Vzniknou tak 2 úrovně skupin, jedna úroveň popisuje poskytovaná SLA na dané službě a v druhé úrovni jsou skupiny s žadateli zákazníků.

Stránka pro vytvoření a editaci uživatele zobrazuje v části oprávnění skupiny, ve kterých je manažer přímým členem, neplyne z nich členství v žádné systémové skupině a zároveň z nich plyne nějaké SLA.

Založení nového zákazníka v SD

  1. Vytvořte skupiny uživatelů pro jednotlivé služby a SLA poskytované zákazníkovi a zařaďte je do skupin poskytovaných SLA. (viz. Doporučená struktura skupin v SD)
  2. Vytvořte uživatele pro manažera zákazníka. Vyplňte u něj všechny potřebné položky, zvláště pak jméno, uživatelské jméno, email a organizaci.
  3. Zařaďte uživatele do všech skupin vytvořených pro daného zákazníka.
  4. Pokud si bude manažer zákazníka spravovat žadatele sám, zařaďte jej do skupiny „Manažeři týmů“.
  5. Pokud pracovník SD zakládá i ostatní žadatele zákazníka, vytvořte jim uživatele, vyplňte všechny potřebné položky, zvláště pak jméno, email a organizaci a jako nadřízeného přidělte manažera zákazníka. Zařaďte je do skupin podle dohody se zákazníkem.

Odstranění zákazníka

  1. Odstraňte všechny skupiny zákazníka ze skupin pro SLA (viz. kapitola Doporučená struktura skupin v SD)
  2. Uživatele zákazníka zablokujte nebo odstraňte.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.