Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Service DeskImplementace systému v organizaciSpráva uživatelůLicence Service Desk Skip Navigation Links.


Licence Service Desk

Druhy licencí

Každý uživatel ALVAO Service Desk čerpá licenci na uživatele nebo na řešitele, příp. nečerpá žádnou licenci. Celkové čerpání těchto licencí se zobrazuje v ALVAO WebApp - Správa - Licence a počítá se v souladu s licenčním ujednáním.

Uživatel čerpá licenci na uživatele, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 • Uživatel nečerpá licenci na řešitele.
 • Uživatel je členem řešitelského týmu nebo žadatelem služby, ve které uživatel Host nemá SLA (tzn. služba neobsluhuje anonymní žadatele).

Uživatel čerpá licenci na řešitele, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek:

 • Uživatel je členem řešitelského týmu (tj. řešitel, operátor, manažer nebo mimořádný řešitel) služby, ve které uživatel Host SLA (tzn. ve službě může vytvořit požadavek i anonymní žadatel).
 • Uživatel je členem řešitelského týmu služby, na které je zapnuta volba Vyžadovat licenci na řešitele.
Upozornění:
I v případě neaktivního účtu (zablokovaný uživatel) je čerpána licence.

Zajištění čerpání pouze licencí na uživatele

Pokud máte pouze licence na uživatele a aplikace hlásí překročení počtu řešitelů, je potřeba změnit nastavení služeb tak, aby vyžadovaly pouze licence na uživatele. Postupujte následovně:

 • V ALVAO WA použijte příkaz Správa – Service Desk – Služby. Přepněte zobrazení příkazem Zobrazit jako tabulku. Následně si zobrazte sloupec Čerpá licenci.
 • Vyfiltrujte si služby, které mají v tomto sloupci hodnotu „Na řešitele“.
 • U všech těchto služeb zajistěte, že uživatel Host (který je součástí skupiny „Všichni“) nemá SLA na tuto službu. Místo skupiny „Všichni“ Doporučujeme použít jiné skupiny, např. skupinu „Registrovaní uživatelé“, která obsahuje všechny uživatele kromě uživatele Host.
  Poznámka:
  Pokud uživatel Host musí mít ve službě SLA, služba bude potřebovat licence na řešitele.

Zajištění čerpání pouze licencí na řešitele

Pokud máte pouze licenci na řešitele a aplikace hlásí překročení počtu uživatelů, je potřeba změnit nastavení služeb tak, aby vyžadovaly pouze licence na řešitele. Postupujte následovně:

 • V ALVAO WA použijte příkaz Správa – Service Desk – Služby. Přepněte zobrazení příkazem Zobrazit jako tabulku. Následně si zobrazte sloupec Čerpá licenci.
 • Vyfiltrujte si služby, které mají v tomto sloupci hodnotu „Na uživatele“.
 • Tyto služby vyberte a příkazem Upravit na nich zapněte volbu Vyžadovat licenci na řešitele.

Kontrola čerpání licencí uživateli u kombinované licence

Pokud využíváte kombinovanou licenci na uživatele i řešitele a potřebujete zjistit, kteří uživatelé čerpají kterou licenci, postupujte následovně:

 • V ALVAO WA použijte příkaz Správa – Uživatelé. V tabulce uživatelů zobrazte sloupec Čerpá licenci, ve kterém je zobrazen druh licence, kterou daný uživatel čerpá.
 • Pokud uživatel čerpá licenci, kterou by neměl (např. uživatel čerpá licenci na řešitele, ale měl by mít licenci na uživatele), zobrazte si podrobnosti uživatele a záložku Oprávnění ve službách.
 • Na této záložce si zobrazte sloupec Čerpá licenci. Pokud některá služba čerpá licenci na řešitele, uživatel musí mít přidělenu licenci na řešitele.
  • Pokud chcete zajistit, aby služba čerpala licenci na žadatele, na službě odeberte uživateli Host SLA a vypněte volbu Vyžadovat licenci na řešitele.
  • Pokud chcete zajistit, aby služba čerpala licenci na řešitele, zapněte volbu Vyžadovat licenci na řešitele.

Kontrola čerpání licencí službami

Pokud se nečekaně zvýšil počet čerpaných licencí a je tedy potřeba zjistit, kolik licencí a jakého druhu jednotlivé služby vyžadují, tak:

 • V ALVAO WA použijte příkaz Správa – Service Desk – Služby. Přepněte zobrazení příkazem Zobrazit jako tabulku.
 • Následně si zobrazte sloupce Čerpá licenci a Čerpá licenci (počet).
 • Zkontrolujte počty licencí a zda nějaká služba nečerpá nečekaný počet licencí nebo nesprávný druh licence.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.