Skip Navigation LinksALVAO 10.4ITIL praktickyChange Management Skip Navigation Links.


Change Management

Změny v prostředí IT jsou všudypřítomné – mohou vznikat reaktivně i proaktivně. Oba případy vyžadují kvalitní proces správy změn, jehož účelem je řízení životního cyklu všech změn a zajištění standardních postupů při jejich posuzování a realizaci. Tímto minimalizujeme riziko zanesení nových potenciálních problémů.

Výchozí vzor procesu

Toto je výchozí vzor procesu, který si může zákazník dle vlastních potřeb dále upravovat.

Stav Popis Instrukce pro řešitele

Nový

Probíhá klasifikace požadavku na změnu.

Zkontrolujte, že se jedná o "Požadavek na změnu". Pokud ne, příkazem "Přesunout do jiné služby" požadavek přesuňte do správné služby.
Určete prioritu řešení.
Následně příkazem "Předat řešiteli" požadavek předejte konkrétnímu řešiteli k analýze.

Analýza

Probíhá analýza a návrh změny.

Prostudujte návrh na změnu. Ověřte si u zadavatele, že dobře rozumíte požadavku.
Vypracujte návrh změny.

Schvalování

Probíhá schvalování návrhu na změnu.

Příkazem "Nechat schválit" předejte návrh změny ke schválení.
Po úspěšném schválení jej předejte k naplánování.

Plánování

Probíhá plánování realizace změny.

Naplánujte realizaci změny.
Až přijde vhodný okamžik, předejte požadavek do realizace.

Realizace

Probíhá realizace změny.

Realizujte změnu podle schváleného návrhu.

Testování

Probíhá testování po provedení změny.

Otestujte změnu podle schváleného návrhu.

Uzavřeno

Řešení požadavku bylo ukončeno. Požadavek je uzavřený.

 

 

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.