Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleStrom objektů Skip Navigation Links.


Strom objektů

Každá položka stromu představuje jeden objekt v Asset Managementu.
Více o logice vytvoření stromu objektů naleznete v Návrhu stromové struktury.

Možnosti místní nabídky ve Stromu objektů:

Možnosti místní nabídky ve Stromu objektů, pokud je vybraný objekt počítač:

  • Detekovat – detekovat vybraný počítač (lze detekovat pomocí uloženého nastavení pro daný počítač, nebo nastavení jednorázově upravit).
  • Nastavení detekcí – upravit nastavení detekcí pro vybraný počítač.
  • Ping – zjistit, zda počítač na dané IP adrese odpovídá.
  • Přejmenovat počítač – změnit počítači vybranému ve stromu název v síti.
  • Hardware – zobrazit detaily o hardwarové detekci vybraného počítače.
  • Software

Možnosti místní nabídky ve Stromu objektů, pokud je vybraný objekt uživatel:

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.