Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementObjekty a vlastnosti Skip Navigation Links.


Objekty a vlastnosti

Objekty jsou v AM Console vidět ve stromu objektů, kde každá položka stromu představuje jeden objekt.

Každý objekt je definován druhem, názvem a lze mu nastavit ikonu. Ve stromu objektů je vidět pouze ikona a název. Druh objektu určuje, jaký předmět reálného světa objekt představuje (např. počítač, monitor, tiskárna, ...) Stisknutím pravého tlačítka myši na objektu otevřete místní nabídku. Příkaz Upravit na obrazovce otevře okno Objekt, ve kterém můžete jeho základní údaje změnit.

Upozornění:

Některé druhy objektů mají úzkou vazbu na celý systém, připravené dotazy a tiskové sestavy (např. objekty Počítač a Sestava), proto nedoporučujeme tyto objekty měnit. 

Každý objekt může být dále popsán jednou nebo více vlastnostmi. Například objekt Uživatel je popsán vlastnostmi Osobní číslo a Uživatel (tj. jméno a příjmení uživatele) apod. Na záložce Vlastnosti v detailu objektu najdete seznam vlastností toho objektu, který je právě vybrán ve stromu. Pod seznamem vlastností jsou další záložky, které filtrují seznam podle různých hledisek, podrobně popsané na stránce Hlavní okno AM Console. V seznamu mohou být zobrazeny také vlastnosti, které objekt dědí z některého nadřazeného objektu ve stromu, podrobněji v kapitole Dědičnost.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.