Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleÚpravyObjektObecné Skip Navigation Links.


Obecné

Záložka umožňuje upravit základní údaje o objektu.

Možnosti:

 • Název objektu – zadejte název objektu. Pokud je název objektu tvořen z vlastností, zobrazuje se v poli název postupně složený z daných vlastností.
 • Změnit ikonu - změnit ikonu objektu. Ikonu objektu je možné změnit pouze v příslušné šabloně objektu.
 • Druh objektu – vyberte z nabídky druh objektu.
  • ... – případně druh objektů vyberte v samostatném okně.
  • Zobrazit všechny druhy objektů – zapněte, pokud chcete vybrat druh objektu, který není typu počítač.
 • Poznámka:

  Po změně druhu objektu se provede automatické sjednocení objektu podle příslušné šablony (pokud existuje).
  Poznámka:

  Po změně druhu objektu typu “počítač” na jiný druh se objektu automaticky odeberou licence a odstraní instalace, detekce a požadavky na detekce.
  Poznámka:

  Druh objektu může změnit pouze uživatel s rolí Administrátor AM nebo Správce majetku. Správce majetku může měnit druh objektu pouze u počítačů a pouze na jiný druh počítače.
 • GUID objektu v Active Directory - zobrazuje hodnotu, která objekt váže k Active Directory. Pokud zde žádná hodnota není, pak objekt nemá vazbu na AD.
  Poznámky:

  Hodnota se zobrazuje pouze, pokud byl objekt importován z AD.
  Pole nelze editovat: lze jej buď Vymazat, nebo jeho hodnotu zkopírovat.
  Vymazáním se přeruší vazba mezi objektem a AD, poté je možné upravovat hodnoty vlastností importovaných z AD.
 • Příznaky
  • Automaticky aktualizovat podle detekce – zapněte, pokud objekt má být automaticky aktualizován údaji z detekce hardwaru.
  • Ignorovat rozdíly oproti detekci - zapněte, pokud detekce hardware (či software) nemá hlásit chybu v případě, že se zjistí rozdíl proti detekci.
  • Nepřesunovatelné - zapněte, pokud chcete, aby objekt nebylo možné přesunout na jiné místo ve stromu.
   Upozornění:
   Tuto hodnotu může měnit pouze Administrátor.
  • Skrytý objekt - zapněte, pokud má být objekt skrytý.
   Poznámka:
   Skryté objekty se ve stromu objektů zobrazují jen v případě, že je jejich zobrazení povoleno v nastavení programu (ZobrazitSkryté objekty).
   Upozornění:
   Tuto hodnotu může měnit pouze Administrátor.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.