Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleSoftwareEvidence licencíÚpravy Skip Navigation Links.


Úpravy

Nabídka obsahuje příkazy pro práci s licencemi v okně Evidence licencí.

Možnosti:

  • Nová licence – vytvořit novou licenci.
  • Upgradovat – zapsat upgrade licence – v prvním kroku vyberete položky pro upgradovanou licenci. Ve druhém kroku zapíšete nákup nové platné licence, která nahrazuje upgradovanou licenci.
  • Umožnit downgrade – umožnit nainstalování starší verze produktu.
  • Přidat vazbu na dokument (místní nabídka) - použitím příkazu  lze nad vybranými licencemi provést hromadné přiřazení dokumentů.
  • Odebrat licenci – odebrat vybrané licence.
  • Přesunout licenci – přesunout vybrané licence.
  • Zneplatnit licenci - zneplatnění licence použijte v případech, kdy chcete zapsat ukončení platnosti či odprodej části nebo celé licence. Pokud nechcete historii platností nebo nákupů jednotlivých licencí evidovat, odstraňte neplatné licence příkazem Odstranit.
  • Odstranit z evidence – odstranit vybrané licence z Evidence licencí.
  • Upravit – upravit vybranou licenci.
Poznámka:
Při zneplatnění licence a při zápisu upgrade se do jednotlivých záznamů licencí zapíší vazby na příslušné souvztažné licence. Tyto vazby lze zobrazit nebo upravit v okně Evidence licence - Upravit na záložce Vazby.
Tip:
Pokud potřebujete najít počítač/uživatele, kterému je přidělené konkrétní inventární číslo licence, zapněte volbu Zobrazit položky licence, a ve sloupci Inventární číslo zadejte filtr pro požadovanou hodnotu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.