Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleNástrojeModulyManažer čtečky čárových kódů Skip Navigation Links.


Manažer čtečky čárových kódů

Toto okno slouží k práci s kódy načtenými ze čtečky.

Pro snímání kódů zvolte čtečku Symbol CS1504 nebo Opticon OPN-2001. Načtené kódy v AM Console lze poté vybírat a vkládat jako hodnotu vlastností (např. jako sériové číslo), hromadně vytvářet objekty z vybraných kódů, nastavovat čas a mazat obsah čtečky.

 • Kódy uvnitř čtečky - zde se zobrazuje seznam čárových kódů načtených ze čtečky.
 • Možnosti:
  • Načíst kódy - načte kódy ze čtečky.
  • Nastavit čas - umožňuje nastavit správný čas uvnitř čtečky.
  • Vymazat čtečku - vymaže všechny kódy uvnitř čtečky.
  • Vytvoř objekty - nastavte hromadný import objektů z vybraných čárových kódů. Volba je aktivní, pouze pokud je vybrán uzel ve stromu a manažer je otevřen z tlačítkové lišty nebo menu.
   Objekty se budou vytvářet ve stromu pod aktuálně vybraný uzel.
  • Stav "použito" - vybraným kódům nastaví stav použito (ikona se zeleným symbolem zaškrtnutí).
  • Stav "smazáno" - vybraným kódům nastaví stav smazáno (ikona s červeným symbolem kříže). Tyto kódy se vymažou virtuálně pouze v paměti programu, ne uvnitř čtečky. (K vymazání čtečky slouží tlačítko Vymazat čtečku).
  • Hledat - vyhledá vybraný kód ve vlastnostech všech objektů v celé databázi a zobrazí výsledek vyhledávání.
  • Vybrat - pokud je okno otevřeno pomocí ikony se symbolem čárového kódu v okně Upravit vlastnost, je možno jeden právě vybraný kód přenést do hodnoty této vlastnosti. Vybranému kódu se zároveň nastaví stav použito.
 • Zobrazuj "smazané" - v seznamu načtených kódů bude zobrazovat i kódy, které byly dříve smazány.
 • Zobrazuj "použité" - v seznamu načtených kódů bude zobrazovat i kódy, které už byly dříve použity.
Upozornění:
Obsah tabulky s kódy a stavy kódů (smazáno, použito) jsou uloženy pouze v paměti programu a po ukončení AM Console se vše v tomto okně nenávratně ztratí.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.