Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO Asset Management ConsoleNástrojeModulyInventuraWebová inventuraOdeslat oznámení Skip Navigation Links.


Odeslat oznámení

Stránka slouží k odeslání oznámení o probíhající webové inventuře uživatelům, kteří se inventury účastní.

Příkazy:

Možnosti:

  • Od - zobrazuje e-mailovou adresu, ze které budou oznámení odeslána. Příkazem Upravit oznámení můžete adresu změnit.
  • Komu - zobrazuje aktuální počet příjemců oznámení, tj. uživatelů, kteří ještě nepotvrdili všechen majetek zahrnutý do inventury, za který zodpovídají.
  • Náhled oznámení v jazyce - vyberte jazyk, ve kterém chcete zobrazit náhled na obsah oznámení. Nabídka obsahuje pouze jazyky, do kterých je oznámení přeloženo. Před odesláním zde doporučujeme zkontrolovat, že jsou překlady oznámení do všech jazyků aktuální. Každému uživateli je doručeno oznámení v jeho preferovaném jazyce. Pokud pro jeho jazyk neexistuje překlad (výchozí stav), obdrží oznámení v jazyce systému ALVAO.
  • Předmět - náhled na předmět oznámení ve vybraném jazyce.
  • Text - náhled na text oznámení ve vybraném jazyce.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.