Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaAsset ManagementNastaveníIdentifikace počítačů Skip Navigation Links.


Identifikace počítačů

Na této stránce možete nastavit, podle kterých komponent budou počítače v síti jednoznačně identifikovány při detekcích hw a sw.

Automatická aktualizace evidence se zastaví, pokud:

 • v klíčových komponentách je nalezena jakákoli nesrovnalost, nebo
 • některá klíčová komponenta již existuje v evidenci v jiném počítači.

Takto je možné odhalit například výměnu počítače nebo jeho komponenty. Více viz Identifikace počítačů.

Tip:
Pokud vyměňujete klíčové komponenty počítače, zapište odpovídající operace také do evidence. Tím se vyhnete pozdějším komplikacím při detekci.

Možnosti:

 • Počítač - Název v síti (vždy) - počítač je vždy identifikován podle názvu v síti, proto tuto volbu nelze vypnout.
 • Počítač - Sériové číslo BIOSu - zapněte, pokud chcete detekovat také dle sériového čísla BIOSu.
  Poznámka:
  Tento atribut se obvykle detekuje pouze u značkových počítačů (Dell, HP, ...), případně virtuálních počítačů.
 • Pevný disk - Sériové číslo, Název, Velikost - zapněte, pokud chcete detekovat také dle parametrů pevného disku.
  Klíčovým atributem pevných disků je Sériové číslo. V případě, že se u pevného disku sériové číslo nedetekuje, systém sleduje, zda v detekci a evidenci souhlasí atributy Název a Velikost.
 • Síťová karta - MAC adresa - zapněte, pokud chcete detekovat také dle MAC adresy síťové karty.
  Upozornění:
  Přenosné počítače se mohou připojovat více způsoby (LAN, WiFi, ...).
  Úsporné počítače někdy vypínají nepoužívané síťové karty, které se tedy vůbec nedetekují.
  Proto systému postačuje, pokud v detekci a evidenci souhlasí MAC adresa alespoň jedné ze síťových karet.
 • Základní deska - Sériové číslo, Výrobce, Typ - zapněte, pokud chcete detekovat také dle parametrů základní desky.
  Klíčový atribut základních desek je Sériové číslo, pokud se sériové číslo nedetekuje, systém sleduje, zda v detekci a evidenci souhlasí atributy Výrobce a Typ.
  Poznámka:
  Sériové číslo se detekuje jen některých základních desek - obvykle značkových počítačů (Dell, HP, ...).
 • Monitor - Sériové číslo - zapněte, pokud chcete detekovat také dle sériového čísla monitoru.
  Upozornění:
  Sériové číslo monitoru doporučujeme použít k identifikaci počítačů pouze v případě, že každý počítač je trvale připojen ke svému monitoru a nepřipojuje se k jiným monitorům. Pro přenosné počítače tato podmínka obvykle není splněna.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.