Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaAsset ManagementNastaveníSAM - upozorňování Skip Navigation Links.


SAM - upozorňování

Nastavení upozorňování uživatelů v rámci Software Asset Management na nesrovnalosti týkající se sw produktů, které mají nainstalovány na svých počítačích. Upozornění je odesláno v případě, že k dané instalaci na počítači není přidělena žádná licence, nebo není instalace nijak jinak pokryta (např. sdílenou licencí, speciální instalací).

Možnosti:

 • Zprávy - nastavení obsahu upozornění, výběr příjemců a definování podmínek, za kterých se upozornění odešlou.
  • První upozornění - zapněte, pokud si přejete e-mailem zasílat první upozornění.
   • Upozornit:
    • Osobu odpovědnou za SW na PC - zapněte, pokud chcete první upozornění odeslat osobě odpovědné za SW na PC, viz vlastnost Za software zodpovídá.
    • Přímého nadřízeného osoby zodpovědné za SW na PC - zapněte, pokud chcete první upozornění odeslat přímému nadřízenému osoby zodpovědné za SW na PC.
    • Členy skupiny - první upozornění se odešle všem členům vybrané skupiny uživatelů.
   • Upravit šablonu zprávy - úprava šablony zasílaných zpráv.
   • Perioda detekce po prvním upozornění (dny) - zadejte po kolika dnech se má po odeslání prvního upozornění opakovaně detekovat software daného počítače, dokud nebude zjednána náprava. Tato doba by měla být kratší než doba do odeslání druhého upozornění.
  • Druhé upozornění - zapněte, pokud si přejete e-mailem zasílat druhé upozornění.
   • Pokud není zjednána náprava do (dny) - zadejte počet dnů. Pokud po uplynutí tohoto počtu dnů nebude zjednána náprava, odešle se druhé upozornění.
   • Upozornit:
    • Osobu odpovědnou za SW na PC - zapněte, pokud chcete druhé upozornění odeslat osobě odpovědné za SW na PC.
    • Přímého nadřízeného osoby zodpovědné za SW na PC - zapněte, pokud chcete druhé upozornění odeslat přímému nadřízenému osoby zodpovědné za SW na PC.
    • Členy skupiny - druhé upozornění se odešle všem členům vybrané skupiny uživatelů.
   • Upravit šablonu zprávy- úprava šablony zasílaných zpráv.
  • Třetí upozornění - zapněte, pokud si přejete e-mailem zasílat třetí upozornění.
   • Pokud není zjednána náprava do (dny) - zadejte počet dnů. Pokud po uplynutí tohoto počtu dnů od druhého upozornění nebude zjednána náprava, odešle se třetí upozornění.
   • Upozornit:
    • Osobu odpovědnou za SW na PC - zapněte, pokud chcete třetí upozornění odeslat osobě odpovědné za SW na PC.
    • Přímého nadřízeného osoby zodpovědné za SW na PC - zapněte, pokud chcete třetí upozornění odeslat přímému nadřízenému osoby zodpovědné za SW na PC.
    • Členy skupiny - třetí upozornění se odešle všem členům vybrané skupiny uživatelů.
   • Upravit šablonu zprávy - úprava šablony zasílaných zpráv.
  Poznámka:
  Přímý nadřízený uživatele je uveden v poli Nadřízený v nastavení uživatele v aplikaci ALVAO WA - Správa.
  Poznámka:
  Vygenerované e-mailové zprávy budou odesílány všem příjemcům najednou (v poli „Komu“ bude seznam adres všech příjemců).
 • Ostatní
  • Čas odeslání zprávy - zadejte čas, ve který se má upozornění odeslat (ve formátu hh:mm).
   Poznámka:
   Čas odeslání je uložen v UTC a nerespektuje přechod mezi letním a zimním časem. Např. pokud čas zadáte v létě, v zimě bude o hodinu posunutý a tak bude zobrazen i v nastavení.
  • Automaticky opakovat poslední upozornění po (dny od posledního upozornění) - zapněte, pokud chcete upozornění odesílat opakovaně, a zadejte periodu odesílání (ve dnech).
  • Upozorňovat pouze na počítače, jejichž SW detekce není starší než (dny) - zapněte, pokud chcete odesílat pouze upozornění týkající se počítačů s aktuální detekcí sw, a zadejte maximální přípustné stáří detekce ve dnech.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.