Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaAsset ManagementNastaveníObecné Skip Navigation Links.


Obecné

Tato stránka obsahuje obecná nastavení pro systém ALVAO Asset Management.

Možnosti:

 • Používat práva ve stromu objektů - zapněte, pokud chcete, aby se přístup do stromu objektů řídil právy explicitně nastavenými pro jednotlivé uživatele. Ve výchozím stavu je tato volba vypnutá a oprávnění uživatelů k objektům ve stromu se řídí jejich rolí.
  Upozornění:
  Některé role zaručují práva číst či manipulovat s objekty nezávisle na právech ve stromu objektů. Například Administrátor systému Asset má veškerá práva pro práci s objekty a této roli nelze práva odebrat.
 • Vytvářet soubory s dokumenty - zapněte, pokud při vytváření předávacích protokolů vnitřních chcete automaticky vytvářet dokumenty ve formátu PDF.
 • Volba "Vygenerovat nový dokument" v předávacím protokolu bude implicitně zapnutá - zapněte, pokud při generování předávacího protokolu vnitřního má být v dialogu Předávací protokol vnitřní vždy zapnuta volba Vygenerovat nový dokument.
 • Upozorňovat na instalace produktů ve stavu "Neklasifikovaný" - zapněte, pokud chcete, aby se nalezený SW, který není povolený či povinný, v AM Console zobrazoval zvýrazněně. Viz Stav produktu.
 • Přílohy dokumentů ukládat - vyberte, kam se mají ukládat vygenerované předávací protokoly vnitřní. 
  • Do databáze - protokol bude uložen v databázi ALVAO.
  • Do sdílené složky (není doporučeno) - protokoly se budou ukládat do sdílené složky na disku. Zadejte cestu ke složce. Lze použít i síťové cesty (např. \\server\doc).
 • Cesta k reportům - AM Console bude při tisku reportu nabízet přednostně tuto cestu.
  Pokud cestu nenastavíte, AM Console si bude při tisku pamatovat poslední umístění, odkud byl report tisknut.
 • Výchozí druh objektu pro počítače - druh objektu typu počítač. Tento druh bude přednastaven (výchozí volba) při ručním vytváření nových počítačů i při jejich importu.
  Poznámka:

  Aby bylo možné vybrat druh objektu typu počítač, musí pro něj existovat šablona.
 • V názvech počítačů uvádět název domény (FQDN) – zapněte, pokud chcete evidovat počítače z více domén. V názvech počítačů ve stromu objektů potom bude uveden i název domény. Touto volbou se řídí vytváření nových počítačů ve stromu načtením z AD, prohledáváním sítě a detekcí autonomním Agentem.
  Poznámka:

  Po změně této volby se při příštím načtení z AD již dříve načtené počítače ve stromu automaticky přejmenují. Prohledávání sítě ve stromu vytvoří nové počítače.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.