Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppSprávaAsset ManagementNastaveníSAM - upozorňováníŠablona zprávy Skip Navigation Links.


Šablona zprávy

Okno umožňuje definovat obsah odesílaných upozornění na nesrovnalosti v instalovaném software na počítačích.

Možnosti:

  • Předmět - zadejte předmět e-mailu.
    • Vložit proměnnou - vyberte z nabídky proměnnou, kterou chcete vložit do textu předmětu na pozici kurzoru (více v tabulce níže).
  • Text zprávy - zadejte text e-mailu.
    • Vložit proměnnou - vyberte z nabídky proměnnou, kterou chcete vložit do textu zprávy na pozici kurzoru (více v tabulce níže).

V předmětu či textu zprávy můžete použít následující proměnné:

Proměnná Význam
[$ComputerProductTable$] Tabulka s problémovými produkty, např.:
Počítač Název software Alternativní schválený software Za software zodpovídá
PC10 WinZip 11 7-Zip, WinRar Jan Novák, Petr Svoboda
PC11 XnView   Petr Svoboda
Sloupec Alternativní schválený software se zobrazí pouze tehdy, pokud je alespoň u jednoho produktu v databázi nastaven alternativní schválený software – viz Nastavení alternativního schváleného SW.
[$Alert1SentDate$] Datum, kdy bylo odesláno první upozornění.
[$Alert2SentDate$] Datum, kdy bylo nebo bude odesláno druhé upozornění.
[$Alert3SentDate$] Datum, kdy bylo nebo bude odesláno třetí upozornění.
[$MyAssetURL$] Odkaz na stránku WebApp - Můj svěřený majetek.
[$DetectPeriod$] Nastavená (zrychlená) perioda detekce (číslo - počet dnů).
[$AlertNo$] Pořadové číslo upozornění (celé číslo).
[$ComputerSwManager$] E-mailové adresy osob, které odpovídají za SW na počítači.
[$ComputerSwManagersManager$] E-mailové adresy nadřízených osob, které odpovídají za SW na počítači.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.