Skip Navigation LinksALVAO 10.4ALVAO Asset ManagementSpráva softwareLicenční audit softwarePravidelná kontrola licenční čistoty Skip Navigation Links.


Pravidelná kontrola licenční čistoty

Správce licencí pravidelně (např. 1x/měsíc) kontroluje stav licencí takto:

 1. V ALVAO Asset Management Console vyberte příkaz Software - Přehled licencí a instalací.
 2. V okV okně Přehled licencí a instalací postupně projděte produkty, u kterých je zobrazen vykřičník. Každý produkt vyberte a ve spodním seznamu se podívejte na chybové hlášení u záznamů s vykřičníkem.
 3. Pokud na některém počítači chybí licence a máte k dispozici volnou licenci, můžete ji přidělit příkazem „Přidělit licenci…“, „Přidělit licenci automaticky“ z místní nabídky. >
Poznámka:
Neauditované produkty je možné zobrazit zapnutím volby Zobrazit – Neauditované produkty v hlavní nabídce okna.

Nastavení alternativního schváleného SW

 1. V AM Console použijte příkaz Software – Produkty (software)....
 2. Zobrazí se seznam všech produktů. Vyberte produkty a z místní nabídky použijte příkaz Nastavit alternativní schválený software....
 3. Zobrazí se okno Nastavit alternativní schválený software, do kterého zadejte seznam alternativních produktů, které mohou uživatelé používat místo zakázaných produktů.
 4. Nakonec stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:

 • Nastavená hodnota slouží pouze jako informativní.
 • Alternativní software můžete nastavovat i hromadně. Pokud vyberete více produktů s různými hodnotami, pole Alternativní schválený software je při zobrazení okna pro úpravu prázdné.

Nastavení osoby, která zodpovídá za software na konkrétním PC (pokud nespravuje IT oddělení)

 1. V AM Console jděte ve stromu na šablonu počítače a upravte hodnotu vlastnosti „Za software zodpovídá“:
  1. Pokud většinu počítačů spravuje IT oddělení – nastavte hodnotu na text „Správce software na počítačích“ (implicitně nastaveno).
  2. Pokud většinu počítačů spravují uživatelé – nastavte hodnotu na text „[Uživatel PC]“.
 2. Vyberte šablonu počítače a použijte příkaz „Objekt – Sjednotit objekty“, tím se všem počítačům v evidenci přidá vlastnost „Za software zodpovídá“ a budou mít nastavenou odpovídající hodnotu.
Volitelné: Pokud většinu PC spravuje IT oddělení, ale některé počítače uživatel, vyhledejte tyto počítače a upravte hodnotu vlastnosti „Za software zodpovídá“ na hodnotu „[Uživatel PC]“.

Poznámka:

 • Do hodnoty vlastnosti „Za software zodpovídá“ je možné napsat název jakékoliv jiné skupiny uživatelů.
 • Systém automaticky deleguje zodpovědnost na systémovou skupinu „Správce software na počítačích“ v případě:
  • Pokud nebude mít některý počítač vlastnost „Za software zodpovídá“.
  • Pokud nebude počítač ve stromu umístěn pod žádným uživatelem a hodnota vlastnosti „Za software zodpovídá“ je „[Uživatel PC]“.
  • Pokud hodnota vlastnosti „Za software zodpovídá“ neodpovídá žádnému názvu skupiny, ani „[Uživatel PC]“.

Příklad interní směrnice

Počítače a jiná IT zařízení

 1. Počítače a jiná IT zařízení, která jsou uživatelům svěřena do užívání, jsou evidována v systému ALVAO Asset Management.
 2. Každý uživatel se může na stránce https://server/asset podívat na seznam zařízení, která jsou u něj evidována.

Software

 1. Uživatel IT nesmí používat software způsobem, který není v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ software (např. instalovat nelegální software, software kopírovat, dále šířit či upravovat).
 2. Každý počítač má svého správce software, který je zodpovědný za legalitu sw na počítači. Pokud má uživatel počítače (tj. uživatel, kterému je počítač svěřen do užívání) zapnutá práva pro instalaci software, je správcem software na počítači uživatel počítače. Jinak je správcem software pověřený pracovník interního IT.
 3. Softwarové licence jsou evidovány v interním systému ALVAO Asset Management. Evidenci licencí zajišťuje interní IT.
 4. Software nainstalovaný na firemních počítačích je automaticky inventarizován nejméně 1x/rok.
 5. Pokud IT oddělení při inventarizaci zjistí závažné porušení licenčních podmínek některého software, neprodleně vyzve správce software daného počítače k tomu, aby zjednal nápravu. Správce počítače si po odstranění problému může zkontrolovat výsledek poslední inventury na stránce https://server/asset. Inventura software na daném počítači se po zjištění problému provádí automaticky každých 24 hodin. Po uplynutí 1 měsíce proběhne automatická kontrola stavu. Pokud není problém s produktem stále odstraněn, je znovu odeslána výzva správci software počítače. Tato druhá výzva je v kopii odeslána také přímému nadřízenému správce software. Je také zaznamenána v interním Service Desku jako úkol k řešení.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.