Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppObjektyObjektDiagram vazeb Skip Navigation Links.


Diagram vazeb

Tato stránka je součástí modulu ALVAO Configuration Management.

Na této stránce je zobrazen diagram vazeb určitého objektu.

Možnosti:

  • Panel příkazů
    • Typy vazeb – vyberte typy vazeb, které chcete v diagramu zobrazit.
    • Uložit jako obrázek – uložení celého diagramu do souboru ve formátu PNG. Obrázek neobsahuje tlačítka pro rozbalování/sbalování ani názvy vazeb.
  • Diagram vazeb – ve výchozím stavu jsou zobrazeny pouze přímé vazby objektu, ze kterého je diagram vykreslen. Pokud chcete zobrazit další vazby některého navázaného objektu, klikněte v daném objektu na tlačítko [+]. Tlačítkem [-] rozbalené vazby zase skryjete. Objekty můžete v diagramu libovolně přesouvat myší na jiné místo.
  • Vybraný objekt – když v diagramu vyberete některý objekt, v pravé části stránky se zobrazí podrobnosti o daném objekt.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.