Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Configuration ManagementVazby mezi objekty Skip Navigation Links.


Vazby mezi objekty

Mezi objekty v ALVAO Asset Management můžete vytvářet vazby, které popisují různé vzájemné vztahy mezi objekty (konfiguračními položkami). Pomocí vazeb můžete např. definovat, které prvky IT infrastruktury se podílí na dodávce určité IT služby a vzniklý graf využít k posuzování dopadu (impact analysis) incidentů, problémů a změn v IT infrastruktuře.

Vazby můžete vytvářet a upravovat v hlavním okně AM Console na záložce Vazby.

Vazby vybraného objektu si můžete zobrazit a procházet v grafickém diagramu na stránce WebApp – Objekty – Objekt – Diagram vazeb, příp. AM Console – Objekt – Diagram vazeb.

Typy vazeb

Typ vazby blíže určuje charakter vztahu mezi dvěma provázanými objekty. K dispozici máte následující systémové typy vazeb:

Typ vazby Popis
Souvisí s – Souvisí s Obecná vazba – objekt A souvisí s objektem B.
Je používán – Používá Například: UPS „UPS1“ je používána serverem „SERVER1“. Při pohledu z druhé strany: Server používá UPS. Správná funkčnost serveru je tak podmíněna funkčností UPS.
Tímto typem vazby definujte řetězce závislostí mezi prvky infrastruktury směřující od základních prvků až ke komplexním koncovým IT službám. Tento typ vazby doporučujeme využívat pro analýzu dopadu výpadků a změn v IT infrastruktuře.
Je nadřazený nad – Je podřazený pod Vazby tohoto typu jsou dány pozicí objektu ve stromu objektů a nezobrazují se na záložce Vazby.

Pokud vám uvedené typy nestačí, vytvořte si vlastní typy vazeb ve WebApp – Správa – Asset Management – Typy vazeb mezi objekty, příp. AM Console – Nástroje – Seznamy – Typy vazeb mezi objekty.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.