Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rejstřík oken a příkazůALVAO WebAppObjekty Skip Navigation Links.


Objekty

Tato stránka slouží k práci s objekty v ALVAO Asset Management.

Možnosti:

  • Panel příkazů – příkazy se v panelu zobrazují v závislosti na vybraném objektu ve stromu. Nabídku příkazů naleznete také v místní nabídce objektu pod pravým tlačítkem myši.
    • Nový objekt – vytvoření nového objektu ve stromu. Ve stromu vyberte složku (objekt), ve které chcete nový objekt vytvořit, a použijte příkaz Nový objekt. Pokud chcete vytvořit nový objekt v kořeni stromu, příkaz Nový objekt použijte, když ve stromu není vybrán žádný objekt.
    • Kopírovat – zkopírování vybraného objektu, včetně všech jeho podřazených objektů, do "schránky". Ve stromu vyberte objekt, který chcete zkopírovat a použijte příkaz Kopírovat (příp. Ctrl+C). Potom ve stromu vyberte objekt, do kterého chcete kopii vložit, a použijte příkaz Vložit (příp. Ctrl+V).
    • Vložit – vložení kopie objektu ze "schránky" (viz příkaz Kopírovat) do vybraného objektu ve stromu.
  • Strom objektů – v levé části stránky je zobrazen strom objektů.
  • Vybraný objekt – v pravé části stránky se zobrazují podrobnosti o objektu, který je právě vybran ve stromu.
Poznámka:
Tato stránka je výchozí pro všechny uživatele, kteří mají nějakou roli v ALVAO Asset Management a zároveň nemají žádnou roli v ALVAO Service Desk.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.