Skip Navigation LinksALVAO 10.4Rozšiřující modulyALVAO Configuration ManagementOprávnění uživatelů Skip Navigation Links.


Oprávnění uživatelů

Práce s vazbami je podmíněna rolemi uživatele, který je přihlášen do systému.
Vidět, přidávat, upravovat, odebírat vazby nebo je vizualizovat v MS Visio nebo ALVAO WebApp mohou pouze oprávnění uživatelé podle následující tabulky:

Role Viditelnost Přidávání Upravování Odebírání Diagram vazeb
Administrátor systému Asset Ano Ano Ano Ano Ano
Správce vazeb Ano Ano1 Ano1 Ano1 Ano
Čtenář vazeb Ano Ne Ne Ne Ano
Čtenář Ne Ne Ne Ne Ne
Správce majetku Ne Ne Ne Ne Ne
Správce softwarových licencí Ne Ne Ne Ne Ne
Správce detekcí hardware a software Ne Ne Ne Ne Ne
Účetní Ne Ne Ne Ne Ne
1Pokud jsou používány práva ve stromu objektů, správce vazeb může pracovat s vazbami pouze v případě, že má také právo měnit daný objekt a alespoň právo číst vázaný objekt.
Poznámky:
  • Právo vidět vazby znamená, že uživatel vidí záložku Vazby vybraného objektu, a na ní všechny jeho vazby (i vazby na objekty, na které nemá práva).
  • Pokud vazby ukazují na objekt, na který uživatel nemá žádná práva, a tudíž jej nevidí ve stromu, je neaktivní funkce z místní nabídky – Označit objekt ve stromu.
  • Pokud při odebrání více vazeb nelze některé z nich odebrat, uživatel o tom bude informován a tyto vazby zůstanou označeny v seznamu.

 

Nenašli jste co jste hledali? Zeptejte se našeho týmu technické podpory.